Adventas – gražus laukimo metas, kai smagu susiburti krūvon, pa bendrauti, padainuoti adventinių dainų. Gruodžio 20  VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje įvyko miela ir šilta muzikinė popietė „Kalėdų belaukiant“, kurioje dalyvavo svečiai iš Alantos gimnazijos, iš Joniškio mokyklos – daugiafunkcino centro, iš Suginčių pagrindinės mokyklos. Galima sakyti, kad šios šventės „atradimas“ – tai mūsų mokinė Daiva Minkevičiūtė, gražiai dainuojanti ir grojanti gitara. Jos atliekamą paskutinę dainą „Tu vėjo paklausk“, žiūrovai prašė pakartoti. Beje, šios šventės organizatorė, Alantos TVM muzikos mokytoja Zita Čerkauskaitė supažindino visus su tikrąja tos dainos istorija, papasakojo, kad tai iš tiesų yra Nobelio premijos laureato Bobo Dylano daina. Visus taip pat sužavėjo vaikinų – Pauliaus  Ratkės ir Albino Rutkausko- duetas iš Joniškio, tuo labiau, kad šie abu  šaunuoliai renginiui ruošėsi patys.  Mielai klausėmės Alantos merginų ansamblio ( ruošė mokytoja Inga Deksnienė) atliekamų kalėdinių dainų, o vaikinų dėmesį patraukė grakščios šokėjos iš Suginčių ( ruošė mokytoja Larisa Zenevičienė).

Prieš šį mielą ir šiltą renginį vyko integruota anglų kalbos ir muzikos pamoka „Kalėdų belaukiant –  anglų kalbos ir muzikos sąsajos), kurią vedė muzikos mokytoja Zita Čerkauskaitė ir anglų k. mokytoja- metodininkė Laimutė Pacevičienė. Mokiniai mokėsi taisyklingai tardami padainuoti žinomas kalėdines dainas, sužinojo populiarios giesmės „ Tyli naktis“ sukūrimo istoriją bei atliko įvairias užduotis. Pamokoje dalyvavimo  Alantos TVM I kurso virėjų ir automobilių mechanikų grupė,  ir svečiai iš Joniškio, kuriuos atlydėjo mokytoja Lionė Jurkevičienė.

 Po integruotos pamokos svečius su mokykla supažindino karjeros koordinatorė Regina Dikinienė. Ateityje numatome plėsti tokį neformalų bendravimą tarp mokyklų.


Category: Renginiai