Sausio 25 dieną Alantos dvare įvyko neįprasta, garbinga šventė – Alantos – mažosios kultūros sostinės Utenos regionui, uždarymas. Visus praėjusius metus, garbingai pateisindami Utenos regiono Mažosios kultūros  sostinės vardą, Alantos krašto bendruomenės, su nuoširdžiu entuziazmu, kūrybiškumu, atsidavę visa širdimi, kaip grūdą po grūdo kiekvieną gerą darbą bėrė į lūkesčių ir planų pilną kultūros aruodą. Tie grūdai buvo sėjami į gerai išdirbtą, išpuoselėtą  Alantos krašto tradicijų ir papročių bei naujų idėjų dirvą ir užaugino brandų derlių. Per praėjusius metus įvyko 23 renginiai ir 7 išvykos.  Po nuostabios kanklių muzikos šventės vedančioji V. Saugūnienė  pakvietė visus prisiminti tų renginių bei išvykų akimirkas, užfiksuotas video metraštyje. Alantos seniūnas A.Užubalis  padėkojo visiems artimesniems ir tolimesniems draugams, padėjusiems įgyvendinti kultūrinius planus. Padėkomis ir atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti: Molėtų rajono savivaldybės meras S.Žvinys, Molėtų kultūros centro direktorė I.Narušienė, meno vadovė A.Ališkevičiūtė,  meno vadovė L.Ožekauskienė,  Alantos gimnazijos direktorė D.Skebienė, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius V.Pusvaškis,  Alantos bendruomenės pirmininkė R.Gecevičienė, Naujasodžio bendruomenės pirmininkė S. Baušienė, Naujasodžio bendruomenės narė, mokyt.L.Pacevičienė, UAB Alantos agroservisas direktorius V.Sabaliauskas,  UAB „Naisių vasara“ direktorė, MKS koordinatorė Živilė Medeikšienė. Šventės vedėja taip pat nuoširdžiai padėkojo prisidėjusiems prieAlantos mažosios kultūros sostinės projekto įgyvendinimo:  iniciatyvinės grupės nariams, už puikias idėjas, pagalbą bei šiltą bendradarbiavimą, Alantos parapijos klebonui kun. Sigitui už parapijiečių sielovadą, aktyviam Alantos jaunimui, kuris suka galvas, kaip prasmingai praleisti laisvalaikį,  darbščiosioms vainikų pynėjoms, istorinių faktų žinovams ir saugotojams, Naujasodžio ir Alantos bendruomenių tinklalapių administratoriams, sportinių veiklų entuziastams, įvairiais gebėjimais pasižymintiems technikos žinovams, puikių ir gardžių vaišių šeimininkėms, renginių  dekoratoriams, laužų ruošėjams, mūsų gražios aplinkos tvarkytojams bei visiems tiems, kurie negailėjo savo laisvalaikio ir mažais, bet labai svarbiais darbais, augindami brandų kultūros derlių. Buvo padėkota ir žiniasklaidos atstovams: ir žiniasklaidos atstovams – laikraščių Molėtų Vilnis ir Molėtų Žinios kolektyvams už kultūrinių renginių sklaidą mūsų rajone.

Kokia gi šventė be garbingų svečių pasisakymų?  Kalbėdamas Molėtų rajono savivaldybės meras S.Žvinys pabrėžė, kad Alanta iš tiesų užaugino gražų kultūros medį, kuris bus puoselėjamas ir toliau. Savo pasisakymuose Ignalinos savivaldybės meras H.Šiaudinis  ir Palūšės  bendruomenės pirmininkas A.Gaidelis be  linkėjimų Alantai, prisipažino, kad Palūšei teko nelengva, bet garbinga misija – 2017/18 metais nešti mažosios kultūros sostinės vėliavą ir pateisinti jos vardą. Visi buvo pakviesti atvykti vasario 4 į įvyksiantį naujos  mažosios kultūros sostinės atidarymą. Svečiai buvo apdovanoti simboline dovana – mūsų darbščiosios kepėjos L.Gelažanskienės  su meile iškeptu duonos kepalu ir atminimo dovanėle. Ignaliniečiai neliko skolingi ir mums padovanojo gražų muzikinį kūrinį, kurį atliko Palūšės „auksinis balsas“. Gražių sveikinimo žodžių bei palinkėjimų sulaukėme ir iš kitų svečių. Šventę vainikavo Molėtų menų mokyklos mokinių ir pedagogų koncertas.  Mums dainavo ir grojo daugiausia tie ugdytiniai, kurie yra vienaip ar kitaip susiję su  Alanta, bei jų draugai. Juk bevertis būtų visas mūsų triūsas, visas kultūrinis derlius, jei jo vaisių neperduotume jaunajai kartai – juk vardan jos mes ir dirbame. Šie jauni žmonės toliau savitai puoselės kultūros, meno, tradicijų daigus ir perduos ateities kartoms.

…O vakarui baigiantis, prie šventinio torto ir vyno taurės, galėjome pabendrauti, padiskutuoti kultūros klausimais. Nuo mūsų – mažų miestelių bendruomenių – priklauso ir visų mūsų ateitis. Kokią ją susikursime – kultūringą, dvasišką, gražią, be smurto apraiškų – tokią ir turėsime. Už gražią šventę, šiltą, betarpišką vakaro atmosferą esame dėkingi šventės vedėjai V.Saugūnienei ir visiems jos organizatoriams.


Category: Renginiai