Lietuvių kalbos kultūros savaitė Alantos technologijos ir verslo mokykloje

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, skatinti taisyklingos kalbos įgūdžių formavimąsi, sudaryti geresnes galimybes lietuvių kalbos mokymui, 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarimu 2017-uosius paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais. Kultūros ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu sudarė komisiją, kuri parengė Lietuvių kalbos kultūros metų minėjimo renginių planą respublikoje.

Todėl, atsižvelgiant į lietuvių kalbos prioritetinę svarbą valstybėje kiekvienam piliečiui, švietimo įstaigose ugdant gimtąją kalbą, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje vasario 20-24 dienomis vyko kalbos kultūrai skirta renginių savaitė, kurią organizavo lietuvių kalbos mokytojos Jolita Bukėnienė ir Ingrida Jasilionytė.

  • Vasario 20 – kovo 12 d. stendinė edukacinė paroda „Lietuvių kalbos kilmė ir reikšmė“ (Lietuvių kalbos vyr. mokytoja J.Bukėnienė);
  • Vasario 21 d. mokinių Tarptautinės gimtosios kalbos dienos pristatymas (Lietuvių kalbos vyr. mokytoja J.Bukėnienė).
  • Vasario 21 d. 11.00 val. apžvalginė stendo „Lietuvių kalbos kilmė ir reikšmė“ paskaita (Lietuvių kalbos vyr. mokytoja J.Bukėnienė);
  • Vasario 22-23 d. euristinė popietė – konkursas „Gimtoji kalba greitakalbėse ir V.Kernagio dainos „Kancaras“ tekstuose“ (Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė I.Jasilionytė);
  • Vasario 24 d. 10.00 val. Nacionalinis diktantas (LRT tiesioginė transliacija) (Vyr. lietuvių kalbos mokytoja J.Bukėnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė I.Jasilionytė);
  • Vasario 24 d. 11.00val. Tarptautinio konkurso „Olympis“ ir Kalbos kultūros savaitės konkursų apdovanojimai.

Į renginį aktyviai įsijungė ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir visa mokyklos bendruomenė. Juk lietuvių kalba yra kiekvieno iš mūsų savastis, todėl kiekvienas privalome savo kalbą saugoti kalbėdami taisyklingai, puoselėti jos unikalų skambesį ir žodyną, kovoti su svetimybėmis ir mums  peršamomis „naujovėmis“, atkeliavusiomis iš svetimų kalbų. Kiekvieno lietuvio pareiga – puoselėti gimtąją kalbą kas dieną, kad ji neišnyktų didelių kalbų jūroje. Juk tauta ir valstybė gyva tol, kol gyva jos gimtoji kalba.

„Per amžius žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba, visada rūpinosi ją išlaikyti, gražinti, skleisti, tobulinti. Nėra tokios niekingos tautos, nėra tokio menko žemės užkampio, kur nebūtų vartojama savoji kalba.

Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu laikosi tautos, bet daugiausia išlaikydamos savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę.Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą – sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą – sunaikinsi dangaus saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.“ Mikalojus Daukša, „Postilė“: „Prakalba į malonųjį skaitytoją“, 1599m.

 

 

 


Category: Renginiai