2017 m. gegužės 4 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko Nacionalinis apskaitininko ir kasininko specialybės moksleivių profesinio meistriškumo konkursas „Apskaitininkas kasininkas 2017“. Konkurse dalyvavo profesinio mokymo įstaigų, technologijų ir verslo mokyklų, profesinio rengimo centrų mokiniai, kurie mokosi pagal apskaitininko ir kasininko formaliojo profesinio mokymo programas. Į konkursą vyko mūsų mokyklos s apskaitininko ir kasininko specialybės mokinė Erika Urbanavičiūtė.

Konkurso metu mokiniams reikėjo atlikti tris užduotis: prisistatyti, atsakyti dalykinį testą ir atlikti praktinę užduotį. Konkurso užduočių atlikimą vertino komisija, sudaryta iš darbdavių, socialinių partnerių, KTU Panevėžio fakulteto, Utenos kolegijos dėstytojų.

Visiems konkurso dalyviams buvo įteikti Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos padėkos raštai, mokymo įstaigos rėmėjų, kitų juridinių ir fizinių asmenų atminimo dovanos.


Category: Konkursai