2017 m. gegužės 23 d. vyko LR Žemės ūkio rūmų organizuotas įgytų kompetencijų vertinimas pagal žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinę ir ekologinio ūkio darbininko profesinio mokymo programas. Įgytas kompetencijas vertino Vertinimo komisija:  pirmininkė Laimė Teresė Ramonienė, LR ŽŪR savivaldos organizatorė Molėtų r.ж Stasys Stukas, UAB “Molėtų agrotiekimas” vadovas; Arūnas Siminkevičius, Molėtų r. savivaldybės administracijos žemės ūkio sk.vyresnysis specialistas ir Viktoras Šimėnas, vyr.profesijos mokytojas. Vertinimą sudaro teorijos žinių patikrinimas (testas) ir praktinio darbo įvertinimas. Visų asmenų įvertinimai teigiami. Sveikiname!


Category: Diplomai, egzaminai , Žemės ūkis