2017 m. gegužės 29 d. mokykloje lankėsi Aleksandro Stulginskio universiteto mokomojo ūkio darbuotojai. Mokomajame ūkyje ASU studentai atlieka dirvotyros, žemdirbystės, piktžolėtumo vertinimo ir jų kontrolės, arimo kokybės vertinimo, arimo mokymo, sėjomainų bei pasėlių vertinimo, pirminės buhalterinės apskaitos gamybines ir mokomąsias praktikas, praktinius darbus. ASU mokomojo ūkio direktorius Vladas Kurutis su kolegomis domėjosi ir lankėsi mokyklos sektoriniame žemės ūkio praktinio mokymo centre.


Category: Svečiai