Savo šaknų ieškojimas

Jau penktą kartą VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje vyksta tradicinė lietuvių kalbos ir kultūros stovykla Rusijos  lietuvių vaikams. Ji padeda Rusijos kraštuose gyvenantiems lietuviams prisiminti, o dažniausiai – mokytis lietuvių kalbos, stiprinti ryšius su Lietuva, geriau suprasti savo tapatybę. Šiais metais stovykla vyksta nuo liepos 1-15 d. Į ją atvyko 30 Rusijos lietuvių iš Sankt Peterburgo, Irkutsko, Petrozavodsko, Smolensko, Syktivkaro. Stovyklautojų amžius nuo 3 iki 56 metų, grupėje yra 9 suaugusieji. Kai kurie jau atvyksta čia 3-4 kartą. Kasdien vyksta lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, tradicinių lietuvių patiekalų gamybos, lietuvių liaudies šokių, sportiniai užsiėmimai, kuriuos veda mokytojai bei jų talkininkai, tai: Dalia Rudėnienė, Jūratė Petrauskienė, Ingrida Jasilionytė, Jolita Bukėnienė, Dalia Žygelienė, Edvinas Baušys, Audronė Ališkevičiūtė. Visą stovyklos darbą administruoja  rusų kalbos mokytoja Laimutė Gelažanskienė. Jų metu stovyklos dalyviai įgyja daug naujų žinių apie Lietuvą, mokosi bendrauti lietuvių kalba. Greta užsiėmimų numatyta ir plati kultūrinė programa. Stovyklautojai susitiko su pavaduotoja ugdymui Inga Kavaliauskiene, kuri supažindino juos su mokykla, aptarė stovyklos programą ir palinkėjo sėkmingos veiklos. Stovyklautojai jau lankėsi Anykščiuose, Dubingių žirgyne, grožėjosi lietuvių tautiniais kostiumais respublikiniame tautinio kostiumo konkurse „Išausta tapatybė“ ir Valstybės Dienos vakare su vietos bendruomene kartu giedojo tautinį himną. Dar numatyta aplankyti Vilnių, Zarasus, įžymias Molėtų rajono vietas. Liepos 12 d. stovyklautojams vyks praktiniai užsiėmimai mokyklos sektoriniame žemės ūkio centre. Liepos 14 d.  numatytas susitikimas su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais Vilniuje.

Stovyklautojai labai patenkinti ir užsiėmimais, ir kultūrine programa,  ypač – gardžiu maitinimu, apgyvendinimo sąlygomis. Jie dėkingi už gerą stovyklos darbo organizavimą bei administravimą, už naudingų užsiėmimų metu įgytas žinias. Stovyklai baigiantis visiems dalyviams bus įteikti Švietimo ir mokslo ministerijos pažymėjimai. Džiaugiamės galėdami padėti Rusijos lietuviams užmegzti ryšius su savo istorine gimtine, ir tikimės, kad jie tik stiprės.

Daugiau apie stovyklą lrytas.tv laidoje “Lietuviškų šaknų turintys rusai: Lietuva kitokia nei ją rodo Rusijos televizija”:

http://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2017/07/15/news/lietuvisku-saknu-turintys-rusai-lietuva-kitokia-nei-ja-rodo-rusijos-televizija-1948742/


Category: Svečiai