ŽŪT16 I gr. įžanginės sesijos tvarkaraštis.

Sesija 2017-09-04 – 09-09              Izangine savaite ŽŪT16I rudens sesija)


Category: Žemės ūkis