2017 m. spalio 5 d. mokykloje lankėsi studentai su dėstytojais iš Prancūzijos,  Žemės Ūkio licėjaus iš LAVAL miesto.  Studentai – būsimi žemdirbiai, dauguma tiesiog tęsia tėvų pradėtas tradicijas, ruošiasi dirbti jų ūkiuose. Laval’is – nedidelis miestukas šiaurės vakarų Prancūzijoje, tarp Normandijos ir Bretanės. Lietuvoje tai  jau antra grupė iš jų licėjaus. Studentai lanko ūkius, fermas, mokyklas ir universitetus. Mūsų mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis pristatė mokykloje vykdomas programas, supažindino su mokyklos mokomuoju ūkiu. Profesijos mokytojas Vakaris Atkočiūnas pristatė mokomąją medžiagą, kuria naudojasi mūsų mokyklos mokiniai, besimokantys profesijų, susijusių su žemės ūkiu. Studentai ypač domėjosi mokyklos žemės ūkio sektoriniame praktinio mokymo centre veikiančia biodujų jėgaine. Profesijos mokytojas Pertas Zenevičius išsamiai paaiškino jėgainės veikimo principus. Praktinio mokymo vadovas Stasys Skebas supažindino su žemės ūkio technika ir įrengimais sektoriniame praktinio mokymo centre.

Category: Svečiai , Žemės ūkis