Š. m. sausio 22-28 dienomis biologijos vyr. mokytoja Arūnė Vitonytė dalyvavo Erasmus+ programos, Euro-EducATES projekto 2015-1-FR01-KA202-015100, Agroekologijos mokymuose Prancūzijoje, Rambouillet mieste, buvusiame Napoleono avininkystės centre La Bergerie Nationale.

Mokymų metu projekto dalyviai iš Austrijos, Prancūzijos, Italijos, Slovėnijos bei Lietuvos susipažino su projekto eigoje, visų partnerių kartu, parengta mokymo medžiaga, kuri skirta profesinių mokyklų mokytojams  agroekologijos tema. Šias priemones pagal galimybes bandysime pritaikyti mokymo procese.

Mokytoja Arūnė partneriams pristatė mūsų mokyklą, joje vykdomas žemės ūkio srities programas,  veikiančias mokinių mokomąsias bendroves bei profesinio mokymo sistemą Lietuvoje.


Category: Kelionės, išvykos , Projektai , Žemės ūkis