Vasario 21d. mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Jolita Bukėnienė ir Ingrida Jasilionytė kartu su rajono lituanistais dalyvavo Molėtų švietimo centro organizuotame edukaciniame seminare, kurio metu lankėsi Lietuvių kalbos institute, Lituanistikos židinyje bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Vienos iš seminaro dalių lektorė buvo Gražina Kadžytė. Naudinga ir įdomi edukacinio seminaro metodinė informacija bus taikoma lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo procese.

 


Category: Kita , Paskaitos, seminarai