LATLIT_logo_mix_full_RGBlogo 2

2017 spalio 27 d. Alantos technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytojos Liongina Lasienė ir Jolanta Bimbirienė vyko į turizmo, aptarnavimo ir kraštovaizdžio tvarkymo pažintinį vizitą, kuriame dalyvavo  Utenos RPMC, Latvijos Balvi profesines mokyklos, Daugpilio Saules gimnazijos, Joniškio bei Zarasų žemės ūkio mokyklos profesijos mokytojai.  Vizito metu susipažino su  Utenos RPMC praktinio mokymo baze bei profesijomis, grožėjosi  tarptautiniuose konkursuose apdovanotais Utenos miesto parkais ir rekreacinėmis zonomis, aplankė antrą pagal lankomumą Lietuvoje – Lietuvos Etnokosmologijos muziejų.

Pažintinis vizitas vyko  gyvendinant Interreg V-A Latvijos- Lietuvos bendradarbiavimo per sieną  programos projektą „Labour market without borders“ „Mobility“ Nr.  LLI-183.


Category: Projektai