Balandžio 8 d. mokyklos komanda: Inesa Sabaliauskaitė, Vygintas Žukauskas bei mokytoja metodininkė Vaida Saugūnienė, lankėsi Anykščių Antano Baranausko bei Anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinėse mokyklose su mūsų “InterAktyvia” pamoka. “Pamokų” metu mokiniai dalyvavo viktorinoje, išbandė laimę ir žinias. Taip pat susipažino su mokymosi galimybėmis mūsų mokykloje, profesijų įvairove ir, žinoma, pasivaišino virėjų spec. mokinių gamintais desertais.

Progimnazijos mokinimas itin aktualu žinoti, kad nuo ateinančių mokslo metų pagrindinį išsilavinimą (9 – 10 klasės) jie gali įgyti ir mūsų mokykloje. Per dvejus mokslo metus, mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir galės išbandyti, susipažinti su įvairiomis profesijomis. Taip pat turės galimybę pasirinkti ir mokytis dominančios specialybės modulį (technologijos). Jei mokinys, įgijęs pagrindinį išsilavinimą tęs mokymąsi mūsų mokykloje, jam bus įskaitytas išklausytas modulis.


Category: Kelionės, išvykos , Kita , Tavo karjera