Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų.

Kvalifikacijos pavadinimas – dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV.

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos priežiūros verslo darbuotojo pagrindinis modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotoją, gebantį dirbti samdomą želdynų įrengimo ir priežiūros darbą valstybinėse ar individualiose įmonėse ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą susijusią su želdynų įrengimu ir priežiūra, dekoratyvinių augalų auginimu, priežiūra bei realizavimu.

Mokymas pagal  modulinę programą garantuoja, kad asmenys įgis žinių ir specialiųjų gebėjimų:

  • reikalingų individualios įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei sodų ir medelynų produkcijos gamybai ir realizavimui.
  • Būsimieji dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojai mokomi:
  • pažinti, dauginti, auginti, formuoti dekoratyvinius augalus,
  • paruošti teritoriją želdynų įrengimui,
  • įrengti ir prižiūrėti želdynus bei mažosios architektūros elementus,
  • naudoti mechanizmus ir techniką skirtą želdynų įrengimui ir priežiūrai,
  • įveisti sodą,
  • prižiūrėti bites,
  • paruošti verslo planą ir jį įgyvendinti.
  • Baigiamasis modulis skirtas apibendrinti mokymąsi ir įtvirtinti mokymosi metu įgytas kompetencijas.

Category: Inovatyvus žemės ūkis