Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyta 3 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

  • Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas;
  • Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas;
  • Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas.
  • Taip pat numatyti 5 pasirenkamieji moduliai:
  • Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas;
  • Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas;
  • Picų gaminimas;
  • Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas;
  • Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius, gaminti ir patiekti nesudėtingos technologijos šaltus, karštus patiekalus, salotas. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą.

Asmenys, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.


Category: Maitinimas ir klientų aptarnavimas