2018 m. rugsėjo 17 d. mokykloje vyko mokymai-diskusija socialinio dialogo klausimais pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą “Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą”. Lektorius Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis pristatė verslo plėtros perspektyvas tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Įdomi diskusija vyko apie profesinį rengimą, perspektyvias profesijas.


Category: Paskaitos, seminarai , Verslas