Žemdirbiškų profesijų mokiniai su mokytojomis spalio 15 d. vykdė Mokomąją  ekskursiją  į Traupio botanikos sodą (Anykščių rajone). Botanikos sodas pradėtas kurti 1989 metais šalia Traupio pagrindinės mokyklos tuometinio mokyklos mokytojo, direktoriaus Sigučio Obelevičiaus. Dabartiniu metu jame auga apie 10 000 augalų rūšių. Tai unikalus ir vienintelis botanikos sodas Lietuvoje, kurį įkūrė vienas mokytojas savo iniciatyva ir jame auginami unikalūs viso pasaulio augalai.


Category: Kelionės, išvykos , Žemės ūkis