Spalio 17 d. I g mokiniai lankėsi Molėtų turizmo  informacijos centro edukacinėje erdvėje ,,Molėtai kitaip“, kur dar kartą įsitikino, kaip svarbu pažinti savo kraštą: gamtą,  žmones, tradicijas ir papročius. Buvo gilintasi  ir į fakto literatūrą, diskusijoje svarstyta apie  skaitymo  ir vaizdo reikšmę, atvirumą šiandienai. Daugelis sutiko su rašytojos V. Juknaitės mintimi, jog „gyvename laiku, kai kardinaliai keičiasi žmogaus samprata. Mes greitai turėsime reikalų su žmogumi, kuris nebesusijęs nei su vieta, nei su šeima, savaime suprantama, nei su kitais žmonėmis, nei pats su savimi“.


Category: Kelionės, išvykos , Kita , Pamokos