Spalio 24 dieną  mokykloje lankėsi projekto “Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas”  veiklų koordinatorė Molėtų rajone R Gecevičienė ir pravedė mokymus mūsų mokyklos mokiniams. Šis projektas sukurtas VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centro“ (RTC).

Category: Paskaitos, seminarai , Renginiai , Svečiai