PAPILDOMAS PRIĖMIMAS 2018 M. LAPKRIČIO 14 D. – GRUODŽIO 14 D.

TEIKTI PRAŠYMĄ: https://bp.lamabpo.lt/pr2018/lama_is.main

PRIIMAME Į ŠIAS PROGRAMAS, ĮGIJUS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ:

 • Apdailininkas (statybininkas),  90 mokymosi kreditų,
 • Apskaitininkas ir kasininkas, 5 mokymosi kreditų,
 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, 90 arba 110 mokymosi kreditai,
 • Automobilių mechanikas, 90 mokymosi kreditų,
 • TURINTIEMS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ:
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas, 20 mokymosi kreditai.
III.   Pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal profesinio mokymo programas
Papildomas priėmimas Veiksmai Data
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. lapkričio 14 d. – gruodžio 14 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. gruodžio 17 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. gruodžio 18 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. gruodžio 19 d. – gruodžio 21 d.

PRIIMAME Į ŠIAS PROGRAMAS, ĮGIJUS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ:

 • Apdailininkas (statybininkas),  90 mokymosi kreditų,
 • Apskaitininkas ir kasininkas, 5 mokymosi kreditų,
 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, 90 arba 110 mokymosi kreditai,
 • Automobilių mechanikas, 90 mokymosi kreditų,
 • TURINTIEMS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ:
 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas, 20 mokymosi kreditai.

Category: Svarbūs