Kovo 26 dieną viešai baigiamuosius darbus gynė Utenos kolegijos, verslo ir technologijų fakulteto Technologijų katedros studentai, kurie studijavo mūsų mokyklos bazėje. Darbus vertino autoritetinga komisija. Studentai parengė ir pristatė darbus: Justina Antanėlytė, baigiamąjį darbą parengė iš žirgyno paslaugų verslo, Renata Kulešovienė tyrinėjo bičių produktų poreikį Molėtų rajone, Mantas Leonovas vertino ekologinės gamybos ūkio perspektyvas, Monika Marcinkevičienė vertino gyvulių mišrinimo įtaką gamybiniams rodikliams, Paulius Marcinkevičius tyrinėjo sanitarinių ir higieninių sąlygų tvarte įtaką galvijų laikymui, o Simas Marcinkevičius – pašarų įtaką gyvulių produktyvumui ir sveikatingumui. Aušra Sabaliauskienė domėjosi mėsinių avių auginimo perspektyvomis.


Category: Diplomai, egzaminai , Žemės ūkis