2019-2020 M. Preliminarus Kompetencijų vertinimo grafikas

Mokymo proceso grafikas. 2019-2020 M.M.

Mokymo proceso grafikas. 2018-2019 M.M.