2016 m. viešųjų pirkimų planas
2015 m. mažos vertės viešieji pirkimai

2015 m. viešųjų pirkimų planas
2015 m. viešųjų pirkimų taisyklių papildymas
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė
2014 m. informacija apie pirkimus

INFORMACIJA APIE VŠĮ ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS PIRKIMUS:

2016 M. MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI