2014 – 2016 metų strateginis planas

2016 m. veiklos planas

2015 m. veiklos planas

Vykdomų programų įgyvendinimo planas 2016-2017 m.m.

2016-2017 m.m. grupių ugdymo planai vieneriems metams