2020-2022 metų STRATEGINIS PLANAS

2021 metų veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2017 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Vykdomų programų įgyvendinimo planas 2016-2017 m.m.

2016-2017 m.m. grupių ugdymo planai vieneriems metams

2017 m. strateginis veiklos planas

Alantos TVM 2017-2019 m. strateginis veiklos planas

2014 – 2016 metų strateginis planas

2016 m. veiklos planas

2015 m. veiklos planas