2016 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Anykščių technologijos mokykla, Utenos regioniniu profesiniu mokymo centru, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru, Zarasų žemės ūkio mokykla, Švenčionių profesinio rengimo centru, VšĮ Lietuvos Junior Achievement, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla,  Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Utenos kolegija,  Molėtų r. Alantos gimnazija,  Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namais, Utenos teritorine darbo birža, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centru, Molėtų švietimo centru, Molėtų r. senelių globos namais, UAB Verslo Aljansas.

BENDRADARBIAVIMAS SU DARBDAVIAIS (mokomosios išvykos, ekskursijos, seminarai, mokyklos renginių rėmimas, mokinių skatinimas, mokomosios praktikos ir pan.):

 • VšĮ „Ekoagros“ ,
 • Restoranas “Marceliukės klėtis”,
 • Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija “Nemunas”,
 • Molėtų verslo ir turizmo centras,
 • Molėtų restoranas „Senoji užeiga“,
 • Molėtų picerija „Gintaro baras“,
 • UAB „Molėtų agrotiekimas“,
 • UAB “Dubingių žirgynas”,
 • ŽŪB “”Agrowill” (Alanta),
 • AB “UMEGA”,
 • Individualios įmonės savininkas Vaidas Bekešius,
 • UAB “Alantos agroservisas”,
 • Įdarbinimo agentūra “Headex” ir kt.

 

2015 metais sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Mūsų partneriai:

 • Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakultetas,
 • Suginčių pagrindinė mokykla,
 • Molėtų gimnazija,
 • Inturkės pagrindinė mokykla,
 • Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija,
 • Kurklių Stepono kairio pagrindinė mokykla (Anykščių r.),
 • Panevėžio darbo rinkos mokymo centras,
 • Anykščių Jono Biliūno gimnazija,
 • Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla,
 • Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija,
 • Anykščių r. Debeikių pagrindinė mokykla,
 • Anykščių r. Kavarsko vidurinė mokykla,
 • Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinė mokykla,
 • Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla,
 • Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla,
 • Molėtų r. savivaldybės administracija,
 • Molėtų krašto muziejus,
 • Ukmergės TVM ir kt.