Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Rokas Bakšys
Tel. 8 383 58500
El. paštas:  juristas@alantostvm.lt