Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P42061301, P43061302 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų

T43061305 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – jaunesnysis programuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P42061301 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

P43061302, T43061305 – vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Kiti reikalavimai: laikomas programos testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti  

“Java programuotojo programos testo užduočių reikalavimų aprašas”

 

Programos paskirtis: Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti profesijos veiklos procesuose. Priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio, jaunesnysis Java programuotojas galės atlikti nesudėtingų informacinių sistemų, jų sudėtinių dalių kūrimo bei priežiūros darbus Java programavimo kalba, apimant išeities programinio kodo rašymą bei programinės įrangos konstravimą, duomenų saugojimą ir apdorojimą reliacinėse duomenų bazėse, programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, testavimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

1. Naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas;
2. Programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas;
3. Kurti nesudėtingą programinę įrangą;
4. Valdyti ir organizuoti savo paties atliekamą programinio kodo kūrimą;
5. Taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus principus ir metodus;
6. Kurti nesudėtingas reliacines duomenų bazes;
7. Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius kompiuterinę programą.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip jaunesnysis Java programuotojas informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Toks specialistas dažniausiai dirba stacionarioje darbo vietoje, darbdavio biure, naudodamas kompiuterį ir atitinkamą programinę įrangą. Jaunesnysis Java programuotojas paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.