2018 – 2019 m.m.

  1. Drąsius Jonas Ragažinskas (TP1) – pirmininkas
  2. Stasys Gelažanskas (VR1-T) – pirmininko pavaduotojas
  3. Rūta Konopackaitė (PB1)
  4. Emilija Gintautaitė (PB1)
  5. Ernesta Šlepikaitė (I gimn.)
  6. Lina Jančiūraitė (I gimn.)
  7. Andrius Lipinskas (ŽD1)
  8. Gustina Lechavičiūtė (E2)

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 m.m.