2016-2017 m.m.

 

1. Stasys Gelažanskas, AM2 – Pirmininkas
2. Robertas Gelažanskas, E2 – pirmininko pavaduotojas
3. Greta Tolušytė, V1 – sekretorė
4. Paulius Kavaliauskas, AM2
5. Agnė Jarukaitė, V2
6. Romualdas Kulieša, P1
7. Emilija Gintautaitė, E1

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 m.m.