2018 – 2019 m.m.

  1. Drąsius Jonas Ragažinskas (TP1) – pirmininkas
  2. Stasys Gelažanskas (VR1-T) – pirmininko pavaduotojas
  3.  – sekretorius
  4. Viktoras Balanda (AM3)
  5. Inesa Sabaliauskaitė (V2)
  6. Emilija Gintautaitė (PB1)
  7. Ernesta Šlepikaitė (I gimn.)
  8. Žygimantas Dikas (I gimn.)

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 m.m.