2018 – 2019 m.m.

  1. Drąsius Jonas Ragažinskas (TP1) – pirmininkas
  2. Stasys Gelažanskas (VR1-T) – pirmininko pavaduotojas
  3. Žygimantas Dikas (I gimn.) – sekretorius
  4. Emilija Gintautaitė (PB1)
  5. Ernesta Šlepikaitė (I gimn.)
  6. Lina Jančiūraitė (I gimn.)
  7. Andrius Lipinskas (ŽD1)

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 m.m.