Direktorius
Vladas PUSVAŠKIS

Vladas PUSVAŠKIS


Tel.: 8-383-58500
8-687-41001
Faks.: 8-383-58700
El. paštas direktorius@aukstaitijosprc.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Inga KAVALIAUSKIENĖ

Inga KAVALIAUSKIENĖ


Tel.: 8-383-58337
El. paštas ugdymas@aukstaitijosprc.lt
Praktinio mokymo vadovas
Stasys SKEBAS

Stasys SKEBAS


Tel.: 8-383-58337
8-686-66754
El. paštas praktika@aukstaitijosprc.lt
Gimnazijos skyriaus vedėja
Arūnė VITONYTĖ

Arūnė VITONYTĖ


Tel.: 8-383-58337
El. paštas gimnazijossk@aukstaitijosprc.lt
Mokymo dalies administratorė

Vilma AUGULIENĖ

Tel.: 8-383-58337
El. paštas mokymas@aukstaitijosprc.lt
Direktoriaus sekretorė
Audrutė VILDIENĖ

Audrutė VILDIENĖ


Tel.: 8-383-58500
El. paštas info@aukstaitijosprc.lt
Soc. pedagogė
Rita SABALIAUSKIENĖ

Rita SABALIAUSKIENĖ


Tel.: 8-383-58337
el. paštas mokymas@aukstaitijosprc.lt
Mokyklos tarybos pirmininkas

El. paštas: mokymas@aukstaitijosprc.lt

Vyr. finansininkė
Sonata BAUŠIENĖ

Tel.: 8-383-58500
El. paštas: sonata@aukstaitijosprc.lt
Projektų vadovė

Tel.: 8-383-53701
El. paštas: projektai@aukstaitijosprc.lt