Direktorius
Vladas PUSVAŠKIS

Vladas PUSVAŠKIS


Tel.: 8-383-58500
8-687-41001
Faks.: 8-383-58700
El. paštas direktorius@alantostvm.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Inga KAVALIAUSKIENĖ

Inga KAVALIAUSKIENĖ


Tel.: 8-383-58337
El. paštas ugdymas@alantostvm.lt
Praktinio mokymo vadovas
Stasys SKEBAS

Stasys SKEBAS


Tel.: 8-383-58337
8-686-66754
El. paštas praktika@alantostvm.lt
Gimnazijos skyriaus vedėja
Arūnė VITONYTĖ

Arūnė VITONYTĖ


Tel.: 8-383-58337
El. paštas gimnazijossk@alantostvm.lt
Mokymo dalies administratorė

Vilma AUGULIENĖ

Tel.: 8-383-58337
El. paštas mokymas@alantostvm.lt
Direktoriaus sekretorė
Audrutė VILDIENĖ

Audrutė VILDIENĖ


Tel.: 8-383-58500
El. paštas info@alantostvm.lt
Soc. pedagogė
Rita SABALIAUSKIENĖ

Rita SABALIAUSKIENĖ


Tel.: 8-383-58337
el. paštas mokymas@alantostvm.lt
Mokyklos tarybos pirmininkas
Dalia IVANAUSKIENĖ

Dalia IVANAUSKIENĖ


Tel.: 8-388-55933
El. paštas: mokymas@alantostvm.lt

Vyr. finansininkė
Nijolė KVEDIENĖ

Tel.: 8-383-58500
8-682-36731
El. paštas: alfin@alantostvm.lt
Projektų vadovė

Tel.: 8-383-53701
El. paštas: projektai@alantostvm.lt