Mūsų mokykla – kultūrinis ne tik gyvenvietės, bet ir viso rajono centras, ji turi labai gilias tradicijas ir turiningą bei seną istoriją. Visa tai, kas mokykloje vyksta yra svarbu asmenybės formavimuisi. Visada orientuojamasi, kad mokiniai išaugtų laisvi ir kūrybingi, orūs ir dvasiškai brandūs. Siekiama konstruktyvaus mokinių, mokytojų, vadovų, tėvų bendradarbiavimo. Jau tapo įprasta, kad kuriant mokyklos kulūrą, kaip ir šeimoje – visi yra lygiaverčiai partneriai. Bendradarbiavimas su vietos bendruomenės nariais yra tarsi susipynęs, kadangi dalis mokinių, ir tėvų yra ir Alantos bendruomenės nariai, ir kultūrinių renginių lankytojai. Dirbant kartu, pasitariant ir draugaujant, pasiekiama puikių rezultatų.

Mokyklos meninė veikla orientuota į kultūrinį mokinių švietimą ir ugdymą. Puoselėjama auklėjamoji meninio ugdymo reikšmė, meninės veiklos prasmingumas. Renginių daug ir įvairių: akcijos, tradiciniai ir netradiciniai renginiai, įvairūs projektai. Renginių gausa ir kokybe siekiama užtikrinti prasmingą užimtumą didesniam kiekiui mokininų, tuo pačiu sprendžiant asocialaus elgesio prevenciją; sukurti patrauklią mokyklos kultūrą, skatinant mokymosi motyvaciją; sudaryti papildomas galimybes patirti sėkmę įvairių gabumų vaikams.

Mokiniams sudarytos visos sąlygos tobulėti, save realizuoti mėgiamoje veikloje, kitiems parodyti, ko jie yra verti. Mokykloje organizuojamos tradicinės šventės:

 • Rugsėjo I-osios;
 • Pirmakursių krikštynos;
 • Sportinės varžybos tarp mokytojų ir mokinių;
 • Mokytojo diena;
 • Vaikinų bendrabučio stalo teniso turnyras;
 • Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimas;
 • Krepšinio varžybos „Seniai – fuksai“;
 • Savaitė be patyčių;
 • Gerumo akcijos;
 • Kalėdinė mugė;
 • Nominacijų vakaras;
 • Kvalifikacijos pažymėjimų įteikimo šventė.

Mokykloje organizuojami ne tik turiningi renginiai, bet svetingai pasitinkami ir svečiai iš Lietuvos bei užsienio šalių. Mokyklos ryšiai su vietos bendruomenės institucijomis padeda ugdyti ir bendruomenės narius, ir siekti švietimo strateginių tikslų prieinamumo, veiksmingumo, efektyvumo. Aktyviai palaikomi dalykiniai, vadybiniai, metodiniai ryšiai su daugybe ne tik rajono, bet ir respublikos mokyklų. Mokykloje dažnai organizuojami seminarai, įvairūs metodiniai kursai. Vasaros metu vyksta dailininkų plenerai, o pirmomis rugsėjo dienomis kasmet galime aplankyti plenero metu atliktų darbų parodą, pabendrauti su kūrinių autoriais. Dalis darbų lieka mokykloje, taip dar labiau papuošiant jos aplinką.

Mokyklos komandos dažnai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose bei regioniniuose renginiuose: respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Žemės vaikai“, „Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“, kuriuose esame tapę laureatais bei prizininkais. Taip pat nuolat dalyvaujame įvairiose mugėse ir parodose rajone, apskrityje bei respublikoje. Kasmet dalyvaujame parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera“.
Organizuojami įvairūs renginiai, koncertai, profesinio meistriškumo konkursai. Jų tikslas stiprinti bendruomeniškumą, puoselėti kultūrines vertybes, ugdyti mokiniams pasididžiavimo savo tėvyne, mokykla ir mokytojais jausmą.

Tradicijos – pasikartojančios mokyklos gyvenimo formos, kurios kuria mokyklos kultūros unikalumą, jos veiklos bei siekių tęstinumo ir priklausymo bendruomenei, turinčiai istoriją, jausmą. Mokyklos kultūros perdavimas yra svarbus, norint išsaugoti mokyklos unikalumą. Todėl tradicijos – mums labai svarbios.