Teisinė forma: viešoji įstaiga.
Buveinė: Technikumo g. 2, Alanta, Molėtų r.
www.alantostvm.lt
Įmonės kodas: 191176774.
Įregistruota: VĮ Registrų centre, 1995m. 04 26, paž. Nr. 005194.
PVM mokėtojo kodas: LT911767716.

Telefonai:
Sekretorė   (8~383) 585 00
Direktorius (8~383) 583 36
Mokymo dalis (8~383) 583 37
Projektų vadovė (8 383) 537 01

Faksai:
(8~383) 537 00,  583 36

Pašto adresas
Technikumo g. 2, Alanta, Molėtų r., LT- 33315

Elektroninis paštas:

Sekretorė       info@alantostvm.lt

Mokyklos direktorius  direktorius@alantostvm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   ugdymas@alantostvm.lt

Mokymo dalis   mokymas@alantostvm.lt

Darbuotojų sauga ir sveikata  lione@alunta.lt

Atsiliepimams apie tinklapį   it@alantostvm.lt

Projektų vadovė  projektai@alantostvm.lt