PATVIRTINTA
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos
direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. Įsakymu Nr. V-19

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS KOKYBĖS POLITIKA

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje kokybės valdymas yra pagrindinis mokyklos veiklos tobulinimo principas. Siekdami teikti pačios aukščiausios kokybės profesinį mokymą, atitinkantį darbo rinkos poreikius, tvirtiname tokias organizacines vertybes:

  • Mokinio ir darbdavio nuomonė – svarbiausia vertinant mokyklos pasiekimus;
  • Mokykla įsipareigoja nuolat tobulinti kokybės valdymo sistemą siekiant geresnių mokinių rezultatų įsitvirtinant darbo rinkoje;
  • Mokykloje dirba motyvuotas ir kompetentingas personalas.

Organizacinės vertybės peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos kuriant naujus strateginius planus. Su kokybės politika supažindinami visi mokyklos darbuotojai.

Kokybės vadovas

ISO 9001 S sp

SERTIFIKATAS