2021-2022 M.M. PRIIMA MOKINIUS Į ŠIAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS :

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą:

  • TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS. (trukmė 3 metai)
  • PADAVĖJAS IR BARMENAS (trukmė 2,7 metų)

 

  • VIRĖJAS (be vidurinio ugdymo programos, trukmė 1 metai)
  • SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS (be vidurinio ugdymo programos, trukmė 1 m.)
  • PADAVĖJAS IR BARMENAS (be vidurinio ugdymo programos, trukmė 1 metai)
  • SIUVĖJAS (be vidurinio ugdymo programos, trukmė 1 m.)

 

 

Turinčius vidurinį išsilavinimą:

 

 

Įgijusiems kvalifikaciją pagal pirminio profesinio programas, priimami į tęstinį profesinį mokymą:

 

 

INFORMACIJA BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS:

Priėmimas į modulius 2021

TEIKTI PRAŠYMĄ: http://profesinis.lamabpo.lt/

2021-2022 m.m. vyksta priėmimas:

  •   Į  I gimnazijos klasę (9, 10 klases). Mokydamiesi mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą (10 kl.) bei reikiamų žinių renkantis būsimą profesiją. Prašymas mokytis teikiamas atvykus į mokyklą.
  • Į suaugusiųjų neakivaizdinio mokymo 11 klasę (mokymai vyksta šeštadieniais). Prašymas mokytis teikiamas atvykus į mokyklą.

 

PASTABA. Asmenys, įgiję kvalifikaciją pagal profesinio mokymo programą, išskyrus tuos, kurie įgijo kvalifikaciją kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamiesi (arba nenutraukę mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu, taip pat asmenys, turinys aukštojo mokslo kvalifikaciją, ir siekiantys mokytis valstybės finansuojamoje profesinio mokymo vietoje, priimami tik į tęstinį profesinį mokymą.