2022-2023 M.M. PRIIMA MOKINIUS Į ŠIAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS :

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą:

  • TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS/TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKAS  (įgyjant vidurinį išsilavinimą, trukmė 3 metai)
  • VIRĖJAS (Įgyjant vidurinį išsilavinimą,  trukmė 3 metai)

Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo:

  • DEKORATYVINIO APŽELDINIMO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS.

Turinčius vidurinį išsilavinimą:

Įgijusiems kvalifikaciją pagal pirminio profesinio programas, priimami į tęstinį profesinį mokymą:

 

INFORMACIJA BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS:

MODULIŲ ŽEMĖLAPIS

Priėmimas į modulius 2021

TEIKTI PRAŠYMĄ: http://profesinis.lamabpo.lt/

2022-2023 m.m. vykdomas priėmimas:

  •   Į  I gimnazijos klasę (9, 10 klases). Mokydamiesi mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą (10 kl.) bei reikiamų žinių renkantis būsimą profesiją. Prašymas mokytis teikiamas atvykus į mokyklą.
  • Į suaugusiųjų neakivaizdinio mokymo 11 klasę (mokymai vyksta šeštadieniais). Prašymas mokytis teikiamas atvykus į mokyklą.

 

PASTABA. Asmenys, įgiję kvalifikaciją pagal profesinio mokymo programą, išskyrus tuos, kurie įgijo kvalifikaciją kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamiesi (arba nenutraukę mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu, taip pat asmenys, turinys aukštojo mokslo kvalifikaciją, ir siekiantys mokytis valstybės finansuojamoje profesinio mokymo vietoje, priimami tik į tęstinį profesinį mokymą.