2022-2023 M.M. VYKDOMAS PRIĖMIMAS Į ŠIAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS :

TEIKTI PRAŠYMĄ: http://profesinis.lamabpo.lt/

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą:

 

Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo:

 

Siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją:

 

Turintys kvalifikaciją priimami mokytis į tęstinį profesinį mokymą:

 

INFORMACIJA BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS:

MODULIŲ ŽEMĖLAPIS 2022

 Informacija apie modulius 2022

2022-2023 m.m. vykdomas priėmimas:

  •   Į  I gimnazijos klasę (9, 10 klases). Mokydamiesi mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą (10 kl.) bei reikiamų žinių renkantis būsimą profesiją. Prašymas mokytis teikiamas atvykus į mokyklą.