2020-2021 M.M. PRIIMA MOKINIUS Į ŠIAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS :

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą:

 

Turinčius vidurinį išsilavinimą:

 

Įgijusiems kvalifikaciją pagal pirminio profesinio programas, priimami į tęstinį profesinį mokymą:

 

INFORMACIJA BENDROJO UGDYMO MOKYKLU MOKINIAMS

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIAI, BAIGUSIEMS 10 KLASIŲ:

Modulis: Želdynų įrengimas ir priežiūra (10 kreditų arba 220 val.)

Modulis: Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra. (10 kreditų arba 220 val.)

Modulis: Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas. (20 kreditų arba 440 val.)

Modulis: Metalo technologiniai darbai. (10 kreditų arba 220 val.)

Modulis: Bendrieji mechaniko darbai. (10 kreditų arba 220 val.)

Modulis: TR1 kategorijos traktorių vairavimas. (5 kreditai arba 110 val.)

Modulis: Tvarkos virtuvėje palaikymas (5 kreditai arba 110 val.)

Modulis: Pasiruošimas patiekalų gaminimui  (5 kreditai arba 110 val.)

Modulis: Pasiruošimas aptarnauti svečius  (10 kreditų arba 220 val.)

 

MOKINIAMS PO 8 KLASIŲ: Modulis: Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas (10 kreditų arba 220 val.)

 

TEIKTI PRAŠYMĄ: http://profesinis.lamabpo.lt/

2020-2021 m.m. vyksta priėmimas:

  •   Į  I gimnazijos klasę (9, 10 klases). Mokydamiesi mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą (10 kl.) bei reikiamų žinių renkantis būsimą profesiją. Prašymas mokytis teikiamas atvykus į mokyklą.
  • Į suaugusiųjų neakivaizdinio mokymo 11 klasę (mokymai vyksta šeštadieniais). Prašymas mokytis teikiamas atvykus į mokyklą.

 

PASTABA. Asmenys, įgiję kvalifikaciją pagal profesinio mokymo programą, išskyrus tuos, kurie įgijo kvalifikaciją kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamiesi (arba nenutraukę mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu, taip pat asmenys, turinys aukštojo mokslo kvalifikaciją, ir siekiantys mokytis valstybės finansuojamoje profesinio mokymo vietoje, priimami tik į tęstinį profesinį mokymą.

PRIĖMIMO DATOS