Mokiniai priimami į I ir II gimnazijos klases (9 – 10  kl.), prašymas mokytis teikiamas mokykloje.

Priėmimas į 11 kl., kartu su profesinio mokymo programa, vyksta LAMA BPO sistemoje.

Priėmimas į suaugusių neakivaizdinio mokymo 11 klasę (užsiėmimai vyksta šeštadieniais), prašymai teikiami mokykloje.

Gimnazijos skyriaus nuostatai

2021-2022 m. m. PUPP tvarkaraštis

2021-2022 m. m. BE tvarkaraštis

 

BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (AKTUALI REDAKCIJA)

Brandos egzaminų vykdymo instrukcijos

Abiturientų atmintinė 2022

 

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

PUPP vykdymo instrukcijos

pamoka