VIEŠOJI ĮSTAIGA ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen., 33315 Molėtų r. sav.

Telefonas - 8 ~ 383 58 500, 58 337.

Mokyklos tipas

Profesinė mokykla.

Mokomoji kalba

Lietuvių kalba.

Direktorius

Vladas Pusvaškis, pirma vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Inga Kavaliauskienė, antra vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Praktinio mokymo vadovas

Stasys Skebas.

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

Vytautas Sabaliauskas.

Gimnazijos skyriaus vedėjas

Eugenijus Žukauskas.

Mokyklos tarybos pirmininkas

Dalia Ivanauskienė.

 

               Mokyklos vizija

Ugdyti žmogų, pilną entuziazmo, pasitikėjimo, noro mokytis ir gebantį naudoti turimas žinias.

             Mokyklos misija

Teikti bendrojo ir profesinio lavinimo žinias ir praktinius įgūdžius;
ugdyti gebėjimus verslo, technologijų ir paslaugų srityse.

            Mokyklos filosofija

Moksleivio ugdymas – tai vientisas procesas, kuriame atsižvelgiama į natūralią individo prigimtį, skatinama saviaukla, sugebėjimas save keisti, gerbiamos moksleivio teisės ir nepriklausomybė.

 

VŠĮ ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

Alantos krašte žmonių gyventa nuo pirmykštės bendruomenės laikų. Iš rašytinių šaltinių žinoma, kad Didysis Lietuvos Kunigaikštis Žygimantas 1436 m. už nuopelnus kovoje su Švitrigaila ją atidavė didikui Kristinui Astikui. Vėliau kraštą iki I-ojo pasaulinio karo valdė dvarininkai Pamarnackai ir jų palikuonys.

Dvaro pastatai statyti XIX a.viduryje. XX a. buvo keletą kartų rekonstruoti bei restauruoti. Šiuo metu rūmai nušvitę naujai – meniškai išdažyta rūmų išorė, pakeistas skardos stogas ir langai, trinkelėmis išgrįstas takas ir kelias, atkurtas parkas bei tvenkiniai, gražiai tvarkoma aplinka. Šiuose dvaro rūmuose 1940–1946 m. jau veikė Žemesnioji Žemės Ūkio mokykla. 1959 m. mokyklos bazėje įkurtas žemės ūkio technikumas, ruošiantis agronomus bei zootechnikus. 1960 – taisiais technikumui atiduotas Alantos miestelyje  buvęs pastatas, o buvusioje karčiamoje įkurtos dirbtuvės. 1973 m. pabaigoje moksleiviai pradėjo mokytis naujuose rūmuose. Įrengti nauji kabinetai bei laboratorijos, pasirūpinta naujais baldais, įrengimais, sukurta tvirta materialinė-techninė bazė. Pagal individualų projektą pastatytas mokymo kompleksas, kuriame yra aktų bei sporto salės. 2002 m. Alantos žemės ūkio mokykla  tampa Alantos technologijos ir verslo mokykla, o nuo 2003 m. liepos 1 d.– Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla.

Mokykla nuolat ieško naujovių verslo, gamybos, technologijų ir paslaugų srityse, konsultuoja žemdirbius ir verslininkus praktikos ir informacinių technologijų naujovių klausimais. Dirba kvalifikuoti, patyrę ir savo darbą išmanantys mokytojai, mokosi ir studijuoja naujovėms atviras ir smalsus jaunimas.

                Kiekvienas mes turime savo mokyklos matą. Mokykla – tai dalis kaimo bendruomenės, rajono, regiono, dalis Lietuvos. Mokykla neatsiejama nuo krašto aplinkos, žmonių, jos rūpesčių ir problemų. Mokykla yra svarbus ne tik rytų Aukštaitijos, bet ir visos šalies kultūros centras. Čia puoselėjamos senos ir kuriamos naujos tradicijos, domimasi šiuolaikiniu menu.

                Šiuo metu VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje mokosi daugiau nei 470 mokinių, iš kurių 150 mokosi Gimnazijos skyriuje. Mokykloje dirba 50 mokytojų.

                Nebaigusieji 10 klasių mokiniai gali mokytis staliaus, komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo, ekologinio ūkio darbininko, siuvėjo profesijų, kartu įgyti pagrindinį išsilavinimą.

                Į gimnazijos skyrių, kartu su profesiniu mokymu, baigusieji 10 klasių, priimami mokytis šių specialybių:  automobilių remontininko, virėjo, padavėjo-barmeno, apdailininko (statybininko), kaimo verslų paslaugų teikėjo specialybių.

                Mokykloje vyksta suaugusiųjų vidurinis neakivaizdinis mokymas (11-12 klasės).

                Turintys vidurinį išsilavinimą mokiniai gali mokytis tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus; apskaitininko-kasininko; ž.ū. gamybos verslo darbuotojo; pramonės įmonių prekybos konsultanto; žirgininkystės verslo darbuotojo; apsaugos darbuotojo, padavėjo-barmeno; draudimo konsultanto specialybių.

                Baigus ekologinio ūkininkavimo mokymo bazės modernizavimo projektą, iš esmės pagerėjo praktinio mokymo bazė. Šiuo metu vykdomas projektas „Sektorinio žemės ūkio praktinio mokymo centro įkūrimas VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje“. Šių projektų dėka, modernizavus mokymo bazę, atsiras galimybė praktinio mokymo procesą  vykdyti moderniomis technologijomis. Mokykloje atsiras tai, kas progresyvu, pažangu, naujoviška. Šia baze galės naudotis ne tik mokyklos mokiniai, bet ir kitos mokymo institucijos bei keliantys kvalifikaciją suaugusieji.

                Mokykloje steigiamas „Žaliosios energijos“ centras.

                Mokiniams, mokyklos darbuotojams, vietos bendruomenei itin reikšminga mokyklos ir UAB „Alantos agroservisas“ bendradarbiavimas bei veikla.

               Mokykla sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose Leonardo da Vinci, Comenius, Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir daugybėje kitų projektų, leidžiančių mokytojams vykti į stažuotes, o mokiniams į praktikas Vokietijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Anglijoje, Turkijoje, Rumunijoje, Kanadoje ir kitose šalyse. Tai padeda pažinti kitas tautas, jų kultūrą, papročius, kalbą. Mokiniai tobulina savo praktinius įgūdžius, mokytojai kelia jų profesinę kompetenciją. Projektų dėka gražėja mūsų mokykla.

                Glaudžiai bendradarbiaujama su Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Lietuvos žemės ūkio universitetais, Lietuvos veterinarijos akademija, Utenos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijomis, Tarptautine teisės ir verslo aukštąja mokykla ir kitomis švietimo institucijomis, vykdant aktyvią profesinio informavimo, karjeros planavimo veiklą.

                Mokyklos bazėje organizuojamos praktinės mokslinės konferencijos, seminarai, dalykiniai susitikimai, mugės, vykdoma kita parodomoji veikla.

               Mokykla turi gerai įrengtus, renovuotus, rūpestingai prižiūrimus bendrabučius. Mokyklos valgykloje galima pigiai ir skaniai papietauti. Mokyklos svečiai gali apsistoti moderniai įrengtame viešbutyje.

                Šiuo metu mokyklos bendrabutyje gyvena beveik 130 mokinių. Daugumai mokinių bendrabutis  tampa antraisiais namais. Čia mokiniai ne tik gyvena, bet ir leidžia savo laisvalaikį: žaidžia stalo tenisą, žiūri televizorių, turi galimybę naudotis internetu, treniruoklių sale, žaidžia stalo žaidimus,  bendrabučio poilsio kambariuose vyksta įvairūs seminarai.

                Svarbiu VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos kultūros, mokslo informacijos ir poilsio centru yra tapusi senuosiuose buvusio dvaro rūmuose įsikūrusi biblioteka. Joje yra 20 vietų skaitykla, aprūpinta kompiuteriais, muzikos svetainė, muziejus, paveikslų galerija. Čia vyksta įdomūs, turiningi renginiai, šventės, organizuojamos knygų ir paveikslų parodos.

                Įdomus mokyklos kultūrinis gyvenimas – susibūrę meno saviveiklos kolektyvai, vyksta įvairios sporto varžybos ir turnyrai.  Kasmet organizuojamos šios šventės: Rugsėjo 1-osios; Pirmakursių krikštynos; Mokytojo diena;  Krepšinio fiesta; Bendrabučio stalo teniso turnyras; Nominacijų vakaras; Meilės diena; Mokytojų senjorų susitikimas; Super 6-tukas“, mokiniai dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kasmet renkama šauniausia grupė ir dar daug kitų renginių ir konkursų.

               Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai įteikė diplomą „Verslo partnerystės lyderis 2010“ VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai už sėkmingą partnerystę ir bendradarbiavimą su verslo įmonėmis bei mokinių verslumo skatinimą.

               2009 m. Kokybės konkurso Papildomas apdovanojimas už kokybiškiausią profesinio informavimo veiklą profesinėje mokykloje skirtas VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos profesinio informavimo taškui.

 

 


Atgal - - - - - - - - - - - Į pagrindinį

Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines

Atnaujinta  2013.02.22 Sukurta 2002 ©