PATVIRTINTA

                                                                                      Direktoriaus 2008 m. rugsėjo 26 d.

                                                                                      Įsakymu Nr. M- 40

 

2008-2009 M.M. PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pagrindiniai profesinio meistriškumo konkurso (toliau – konkursas) tikslai:

            ugdyti mokinių meilę profesijai, kelti profesijos įvaizdį;

            skatinti mokinių sumanumą, kūrybiškumą ir verslumą, formuoti praktinius įgūdžius, stiprinti mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą;

            atskleisti profesijos savitumą, tikslingą profesijos pasirinkimą.

II.                KONKURSO DALYVIAI

 1. konkurse dalyvauja II ir III kursų mokiniai, kurie mokosi pagal šias mokymo programas: Virėjas ir barmenas; apdailininkas (statybininkas), automobilių remontininkas, stalius, ekologinio ūkio darbininkas, pramonės įmonių prekybos konsultantas, tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius.
 2. Pirmo kurso specialybės mokiniai gali dalyvauti konkurse pagal atitinkamas specialybių grupes grupės vadovo siūlymu.

III.             KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Konkursas organizuojamas trimis etapais:

I etapas – teorinis testas pagal atitinkamą specialybę;

II ir III etapai – praktinių įgūdžių konkursai. Antrajame ir trečiajame etapuose dalyvauja visi pirmojo etapo nugalėtojai.

 1. Specialybių grupių I etapo vertinimo komisiją sudaro du atitinkamos specialybės profesijos mokytojai. Komisiją pagal vertinimo kriterijus į II ir III-ąjį etapus atrenka ne daugiau kaip 5 mokinius, surinkusius ne mažiau kaip 70 proc. teigiamų atsakymų.
 2. Specialybių grupių II ir III –iojo etapų vertinimo komisiją sudaro 2 mokyklos administracijos atstovai, du atitinkamos specialybės  profesijos mokytojai, du atitinkamos specialybės mokiniai.
 3. I-III etapo užduotis parengia atitinkamos specialybės profesijos mokytojai. Užduotys ir vertinimo tvarka tvirtinama profesijos dalykų metodinėje taryboje.
 4. Konkursas vyksta pagal sudarytą grafiką.

IV.              KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMŲ SKYRIMAS

 1. Konkurso dalyviams surinkus vienodą balų skaičių specialybės grupėje, dalyviams skiriama papildoma užduotis (teorinis klausimas).
 2. Konkurso nugalėtojams skiriami šie apdovanojimai:

            „Geriausias apdailininkas-2009“

            „Geriausias virėjas-barmenas-2009“

            „Geriausias autoremontininkas-2009“;

            „Geriausias ekologas-2009“,

            „Geriausias stalius-2009“.

            „Geriausias prekybos konsultantas-2009“,

            „Geriausias  vežėjas-2009“.

 1. Pagrindinio prizo laimėtojas pasirenka vieną iš profesijos mokymo dalyko egzaminą ar įskaitą, kuris įvertinamas 10 (dešimt) balu.
 2. Konkurso nugalėtojai apdovanojami mokslo šventiško mokyklos bendruomenės susirinkimo metu. Konkurso II ir III etapų dalyviams įteikiamos atminimo dovanėlės, padėkos raštai.

 

SUDERINTA

Profesijos dalykų metodinės tarybos

2008-09-26 nutarimu (protokolo Nr. MK-3)

 

 

 

2008-2009 M.M. PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO

G R A F I K A S 

 

Meistriškumo konkursas

Teorinė dalis

I ETAPAS

Praktinė dalis

II IR III ETAPAI

„Geriausias apdailininkas-2009“

2008 M. SPALIO 22 D.

2008 M. SPALIO 29 D.

„Geriausias virėjas-barmenas-2009“

 

2008 M.GRUODŽIO 10 D.

2008 M. GRUODŽIO 17 D.

„Geriausias autoremontininkas-2009“

2008 M. LAPKRIČIO 19 D.

2008 M. LAPKRIČIO 26 D.

„Geriausias ekologas-2009

2008 M. LAPKRIČIO 5 D.

2008 M. LAPKRIČIO 12 D.

„Geriausias stalius-2009“

 

2008 M. GRUODŽIO 2 D.

2008 M. GRUODŽIO 9 D.

„Geriausias  prekybos konsultantas-2009“

2008 M. SPALIO 28 D.

2008 LAPKRIČIO 18 D.

„Geriausias  vežėjas-2009“

2008 M. SPALIO 28 D.

2008 M. LAPKRIČIO 26 D.

 

SUDERINTA

Profesijos dalykų metodinės tarybos

2008-09-26 nutarimu (protokolo Nr. MK-3)

 

 

  

Mokyklos adresas: Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos pšt. LT-33315 Molėtų rajonas.

 Tel. (8~383) 583 37, faksas (8~383) 583 36. El.paštas - alzum@is.lt,

interneto svetainė – www.alantostvm.lm.lt  alantostvm.lt

 

 


Atgal - - - - - - - - - - - Į pagrindinį

Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines

Atnaujinta  2008.09.30 Sukurta 2002 ©