Mokyklos taryba sudaroma 3 metų laikotarpiui.
Mokyklos tarybos nariai yra deleguojami: vienas atstovas iš Mokinių tarybos, vienas ar du atstovai iš Mokytojų tarybos, vienas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas ir vienas atstovas iš vietos bendruomenės. Įstaigos vadovas yra Mokyklos tarybos narys pagal pareigas.
Mokyklos taryba veikia pagal Įstaigos vadovo patvirtintus nuostatus.

MOKYKLOS TARYBA:

Vladas Pusvaškis – mokyklos direktorius
Dalia Ivanauskienė
Dalia Grabauskienė
Jolanta Bimbirienė
Liongina Lasienė
Audrutė Vildienė
Deividas Blažys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines
Atnaujinta 30.03.2009
Sukurta 2002 ©