Paspauskite nuotrauką, jei norite didesnio vaizdo.

 

 

 

Eilės Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacija, specialybė

Dėstomi dalykai

Turimos pareigos

1.

Ališkevičiūtė Audronė

Vyr. mokytoja, saviveiklos šokių kolektyvo vadovė, (Socialinė pedagogika)

 

Aerobikos būrelio vadovė, neformaliojo ugdymo organizavimo komisijos narė

3.

Bimbirienė Jolanta

Vyr. profesijos mokytoja, edukologijos magistras (inžinierius statybininkas)

Statybos darbų technologija. Apdailos darbų technologija. Statybinės medžiagos.

Profesijos mokytoja, profesijos dalykų metodinės tarybos narė, įvaizdžio formavimo komandos narė

4.

Saplinskienė  Inga

Mokytoja,

Geografija ir politologija

Geografija

Mokytoja

5.

Dikinienė Regina

Vokiečių k. vyr. mokytoja (vokiečių k., zooinžinierius)

Vokiečių kalba

 

Mokytoja, PIT vadovė

6.

Dragūnienė Ramunė

Prof. mokytoja metodininkė (siuvimo technologija). Vyr. profesijos mokytoja Vadyba ir verslo administravimas; Edukologijos magistras 

Kompiuterizuota apskaita; Transporto logistika.

Profesijos mokytoja

7.

Gelažanskienė Laimutė

Rusų k. ir literatūros vyr. mokytoja

Rusų k. ir literatūra

Mokytoja,  KD3 ir E3 grupių vadovė

8.

Grabauskienė Dalia

Spec. siuvimo technologijos vyr. prof. mokytoja, inžinierė dėstytoja

Konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos; techninė braižyba

Mokytoja, profesinio mokymo dalykų metodinės tarybos narė, mokyklos tarybos narė, AR2 grupių vadovė

9.

Ivanauskienė Dalia

Profesijos mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė (buhalterinė apskaita)

Finansinės apskaitos pradmenys. Apskaita ir finansai, buhalterinė apskaita, prekybos organizavimas

Mokytoja, ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo komisijos narė

10.

Jakimonytė Gintarė

Profesijos mokytoja metodininkė magistrė (namų ūkio technologija)  

Gamybos organizavimas. Lankytojų, pobūvių aptarnavimas, Kokteilių ir gėrimų gamyba

Mokytoja, lankytojų aptarnavimo būrelio vadovė; profesijos dalykų metodinės tarybos narė.

11.

Jasilionytė Ingrida

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė

Lietuvių kalba

Mokytoja, bendrųjų dalykų metodinės tarybos narė,

12.

Jatautienė Regina

Vyr. chemijos mokytoja

 

Chemija

Mokytoja

13.

Katinienė Nijolė

Informatikos mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos. EDA.

Mokytoja, bendrųjų dalykų metodinės tarybos narė, specialiojo ugdymo komisijos narė

14.

Kavaliauskienė Inga

Vyr. profesijos  mokytoja

Dokumentų valdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, profesijos mokytoja

15.

Kazakauskas Algimantas

Vyr. profesijos mokytojas, edukologijos magistras (inžinierius hidrotechnikas statybininkas)

Statybos darbų pagrindai. Vandentvarka

Profesijos mokytojas, Rankinio būrelio vadovas

16.

Bukėnienė Jolita

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalba  Kalbos kultūra ir spec. kalba.

Mokytoja. Skaitovų būrelio vadovė

18.

Bartkevičienė Daiva

Dailės mokytoja  

Dailė

Mokytoja

19.

Liškauskienė Daivutė

Fizikos vyr. mokytoja, edukologijos magistrė

 

Fizika

Mokytoja

20.

Navikienė Henrika

Profesijos mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė (ekonomistas organizatorius)

Ekonomikos ir verslo pagrindai. įmonių vadyba

Profesijos mokytoja, profesinio mokymo  dalykų metodinės tarybos narė,

21.

Pacevičienė Laimutė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė

Anglų kalba

Mokytoja, bendrųjų dalykų metodinės tarybos narė

22.

Petronienė Birutė

Vyr. profesijos mokytoja (zooinžinierius)

Ekologinė gyvulininkystė, gyvulių šėrimas ir laikymas

Profesijos mokytoja

23.

Tamulienė Judita

Profesijos mokytoja (teisės bakalauras)

 

Teisė

Profesijos mokytoja

24.

Pusvaškis Vladas

Vyr. profesijos mokytojas, edukologijos magistras

Vadyba

Direktorius, mokytojų atestacinės komisijos pirmininkas, mokyklos tarybos narys.

25.

Rudėnienė Dalia

Istorijos mokytoja metodininkė (istorija ir visuomenės mokslas)

Istorija

Pilietiškumo pagrindai, sociologija

Mokytoja, spec. ugdymo komisijos narė, bendrųjų dalykų metodinės tarybos narė, PB1 grupės vadovė

26.

Saugūnienė Vaida

Mokytoja ( etika)

metodininkė

Etika. Estetika

Mokytoja, kultūrinio darbo organizatorė, Ap2 grupės vadovė

27.

Skebas Bronius

Vyr. profesijos mokytojas (ž.ū. vadybininkas)

Šaltkalvystė ir suvirinimas. Automobilio sandara ir ekspl. Mok.pr

Profesijos mokytojas

28.

Skebas Stasys

Vyr. profesijos mokytojas, edukologijos magistras

Tarptautinių pervežimų sistema

Direktoriaus pavaduotojas praktiniam ir tęstiniam mokymui, profesijos mokytojas

29.

Skladaitytė Lina

Kūno kultūros vyr. mokytoja (kūno kultūra)

Kūno kultūra

Mokytoja, krepšinio būrelio vadovė,  AR1 grupės vadovė

31.

Steponėnas Gintautas

Vyr. profesijos mokytojas (fizikas matematikas; vairuotojų mokytojas)

Saugus eismas ir KET, transporto geografija, krovinių vežimai kelių transportu

Profesijos mokytojas,

 Automobilizmo  būrelio vadovas

32.

Šeikienė Nijolė

Profesijos mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė, mentorė (ekonomistas organizatorius)

Ekonomikos ir verslo pagrindai, įmonių ekonomika, rinkodara

Profesijos mokytoja, profesijos dalykų metodinės tarybos narė

33.

Šimėnas Viktoras

Vyr. profesijos mokytojas, (mokslinis agronomas, stalius)

Medžiagų pažinimas, Stalių darbų technologija. Medienos apdirbimo  technologija. Dailidės darbai

Profesijos mokytojas, Stalių darbų būrelio vadovas.

34.

Vildienė  Audrutė

Vyr. profesijos mokytoja, edukologijos magistrė (inžinierius elektrikas)

Statistika. Elektrotechnika.

Sekretorė, profesijos mokytoja

35.

Žiagūnienė Ramutė

Biologijos vyr. mokytoja (biologija)

Biologija

Mokytoja, specialiojo ugdymo komisijos narė

36.

Žygelienė Dalia

Profesijos mokytoja metodininkė (Sociologija, maisto ruošimo technologija)

Maisto ruošimo technologija. Sveika mityba, kulinarija, konditerija, gamybos organizavimas

Mokytoja, profesinio mokymo dalykų metodinės tarybos pirmininkė, PB3 ir Ap3 grupių vadovė, maisto ruošimo būrelio vadovė.

37.

Žygelienė Virginija

Matematikos mokytoja metodininkė (matematika)

Matematika

Mokytoja, bendrųjų dalykų metodinės tarybos pirmininkė, specialiojo ugdymo komisijos narė, koordinacinės vidaus audito komisijos narė

39.

Eugenijus Žukauskas

Vyr. mokytojas (lietuvių kalba)

Lietuvių kalba

Gimnazijos skyriaus vedėjas, mokytojas; mokytojų atestacijos komisijos sekretorius

40.

Michnevičienė Jolita

Profesijos mokytoja

Prekių mokslas Maisto prekių mokslas, aptarnavimas bare

Mokytoja, prevencinio darbo grupės narė, PB2 grupės vadovė

41.

Sinkevičienė Nijolė

Vyr. rusų kalbos mokytoja                Vyr. bendrabučio auklėtoja

Rusų kalba

Mokytoja, bendrabučio auklėtoja

42.

Guzovijus Arūnas

Vyr. profesijos mokytojas (statybos technikas)

Tinko darbų, plytelių klojimo technologijų mok.pr.

Gamybinio mokymo meistras, profesijos mokytojas

43.

Limba Vytautas

Profesijos mokytojas (mechanikos inžinerija)

Automobilių sandara, techninė priežiūra, eksploatavimas, diagnostika; traktoriai

Profesijos mokytojas

44.

Lasienė Liongina

Profesijos mokytoja (augalų apsauga, darbų saugos organizatorė)

Darbuotojų sauga ir sveikata

Profesijos mokytoja, darbų ir civilinės saugos inžinierė

44.

Baranauskaitė Gintarė

Profesijos mokytoja (vadybos ir verslo administravimas)

Prekybos organizavimas; ekonomikos ir verslo pagrindai

Profesijos mokytoja

45.

Bužinskaitė Renata

Profesijos mokytoja (vertėja referentė)

Gestų kalba; civilinė sauga

Profesijos mokytoja

46.

Pagalytė Rita

Profesijos mokytoja (psichologija)

Psichologija ir profesinė etika; psichologija; vairuotojo darbo psichologija)

Profesijos mokytoja

47.

Gelažanskas Kęstutis

Vyr. profesijos mokytojas (žemės ūkio technologija, vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kursai)

Automobilių eksploatavimas

Instruktorius, profesijos mokytojas

48.

Liškauskas Kęstutis

Profesijos mokytojas (žemės ūkio vadybininkas, vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kursai)

Autotraukinių vairavimas; automobilių ir autotraukinių techninė priežiūra

Instruktorius, profesijos mokytojas

49.

Skebienė Milda

Vyr. profesijos mokytoja (mokslinis agronomas; edukologijos magistras)

Aplinkos apsauga; ekologinė sodininkystė ir daržininkystė; ž. ū. produktų paruošimas rinkai; agronomijos pagrindai

Profesijos mokytoja

50.

Šulskytė Ingrida

Fizikos mokytoja

 

Imtynių būrelio vadovė

51.

Leonavičiūtė Rasa

Dailės mokytoja (menų magistras)

 

Dailės būrelio vadovė

45.

Jancevičienė Aušrinė

Muzikos mokytoja

Muzika

Mokytoja, muzikos būrelio vadovė

 

 

 

 

 

 

 


Atgal - - - - - - - - - - - Į pagrindinį

Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines

Atnaujinta 2010.11.05

Sukurta 2002 ©