Mokykloje vykdomos pagrindinio profesinio mokymo programos

Eil. Nr.

Valstybinis programos kodas

 

Programos pavadinimas

Išduodamo pažymėjimo kodas

1.

211058209

Staliaus mokymo programa

2103

2.

211054212

Siuvėjo mokymo programa

2103

3.

330058201

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

3110

4.

330052502

Automobilių mechaniko mokymo programa

3110

5.

330034704

Smulkaus verslo organizatoriaus mokymo programa

3110

6.

330081103

Virėjo ir barmeno mokymo programa

3110

7.

440034701

Įmonių komersanto mokymo programa

3110

8.

440034301

Draudimo įmonių tarnautojo mokymo programa

3110

9.

440081101

Padavėjo ir barmeno mokymo programa

3110

10.

440084020

Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programa

3110

11.

305001001

Suaugusių mokymas / technologinis profilis

3014

 

Kartu su Utenos kolegija vykdomos studijų programos:

  1. Aplinkos apsauga ir ekologija.
  2. Žemės ūkio technologija.

  

Darbo rinkos profesinio mokymo programos

Eil. Nr.

Valstybinis programos kodas

 

Programos pavadinimas

Išduodamo pažymėjimo kodas

1.

262084011

A kategorijos traktorininko mokymo programa

2112

2.

262058202

Apdailininko mokymo programa

2103

3.

362034401

Apskaitininko mokymo programa

2103

4.

262052503

Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio

2103

5.

262084012

B kategorijos traktorininko mokymo programa

2112

6.

262084013

C kategorijos traktorininko mokymo programa

 

2112

7.

262084014

D kategorijos traktorininko mokymo programa

2112

8.

262054302

Daildės mokymo programa

2103

9.

261062103

Ekologinio ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa

1502

10.

361048201

Kompiuterio vartojimo pagrindai

1502

11.

262084031

Krovinių tarptautinių vežimų vairuotojo – ekspeditoriaus, turinčio teisę vairuoti CE kategorijos automobilių ir priekabų junginius, mokymo programa

2103

 

12.

262054221

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

2103

13.

261062104

Pienininkystės mokymo programa

 

14.

261081201

Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimo mokymo programa

15.

262058209

Santechniko mokymo programa

2103

16.

262054305

Staliaus mokymo programa

2103

17.

262058213

Tinkuotojo mokymo programa

2103

18.

261084015

Traktorininko mokymo programa (dirbantiems nuosavais A, C kategorijų traktoriais ir savaeigėmis mašinomis)

2112

19.

261062110

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa

1504

20.

261062111

Vaistažolių auginimo mokymo programa

1502

21.

262081106

Virėjo mokymo programa

2103

 

Mokinių priėmimo į VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklą tvarka

 
	Prašymai mokykloje priimami nuo gegužės 20 d. iki rugsėjo 1 d. 
1.            Stojantieji į mokyklą dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:
-               prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta mokymo programa ir pakopa;
-               įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
-               sveikatos pažymėjimą (086 / a forma);
-               4 fotonuotraukas (3x4 cm);
-               pasą arba gimimo liudijimą (pateikia komisijai asmeniškai);
-               šauktinio liudijimą arba karo prievolininko statusą liudijantį dokumentą;
	Baigusieji adaptuotą pagrindinio ugdymo programą pateikia pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą bei pažymą apie 10 klasės 
bendrojo lavinimo dalyko(-ų) programos(-ų) adaptavimą bei mokymosi pasiekimus (ko išmoko).
	Stojantieji, pareiškę ketinimus mokytis profesinėje mokykloje po rugsėjo 1 dienos privalo pateikti mokyklos direktoriui savivaldybės 
administracijos švietimo padalinio pagal gyvenamąją vietą pažymą apie tai, kad nesimoko bendrojo lavinimo mokykloje.
	Į mokyklą priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys iš visos šalies teritorijos.
	Priėmimas organizuojamas į I, III, IV pagrindinio profesinio mokymo pakopų programas.
	Į I pakopą priimami asmenys, nebaigę pagrindinio ugdymo programos ir siekiantys profesinės kvalifikacijos, ir pagrindinio išsilavinimo. 
Mokymosi 3 metai.
	Į III pakopą priimami asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą siekiantys profesinio mokymo diplomo ir vidurinio išsilavinimo.
Mokymosi trukmė - 3 metai.
	Į IV pakopą priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą arba turintys mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį apie 
mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą. Mokymosi trukmė – 1,5 -2 metai.
	Asmenys priimami mokinių priėmimo komisijos sprendimu, atsižvelgus į jų išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus pagal 
pagrindinio/adaptuoto pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą patvirtinančius dokumentus, sveikatos būklę, motyvaciją, 
specifinių gebėjimų tinkamumą pasirinktai programai.
	Mokinių priėmimas į mokyklą tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu ir mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki pirmosios mokslo 
metų dienos.
2.            Asmuo, priimtas į mokyklą, bet per 10 dienų nuo mokymosi pradžios be pateisinamos priežasties nepradėjęs lankyti pamokų, 
mokyklos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokinių sąrašų. 
Apie tai asmuo arba jo tėvai/rūpintojai informuojami raštu. 
3.            Mokiniai per mokslo metus priimami į laisvas vietas mokyklos direktoriaus sprendimu.

 

 

 


Atgal - - - - - - - - - - - Į pagrindinį

Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines

Atnaujinta 29.11.2005 Sukurta 2002 ©