• Nuorodoswww.alunta.lt

    www.agropraktika.lt

          
 

 

Parama mokyklai (2 proc.) 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę - nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą.

Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Asmuo turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti remtiną visuomenei naudingą sritį.

Todėl maloniai prašome savo 2 proc. pervesti mūsų mokyklai.

Pavadinimas
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla
Kodas
191176774
Adresas
Technikumo 2, Naujasodžio k., Alantos s., Molėtų r., LT-33315
Bankas
AB "Swedbank"
Banko kodas
73000
A.s. Nr.
LT657300010002551635

Prašymo blankus galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vmi.lt (žiūrėti Titulinis > Duomenų bazės > Formos). Čia taip pat skelbiama Prašymo forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu. Prašymų blankų taip pat galima pasiimti gyvenamosios vietos mokesčių inspekcijoje. PDF prašymo versija rasite čia.

Deklaraciją galite pateikti per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę. Jos pildymui reikalinga ABBYY eFormFiller 2.5 programa bei pati FR0512 forma, kuria galima susirasti ten pat.

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją: paramos gavėjo pavadinimą, adresą, paramos gavėjo kodą, ataskaitinį mokestinį laikotarpį, t.y. 2011 metus, ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų.

Prašyme galima nurodyti tiek vieną, tiek kelis paramos gavėjus, svarbiausia, kad visa prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis nebūtų didesnė kaip 2 procentai. Tokiu atveju turi būti pildomas vienas prašymas, o jo atskirose eilutėse nurodomi skirtingi paramos gavėjai, t.y. vienas gyventojas negali pildyti kelių prašymų. Jeigu Prašyme procentais nurodyta pajamų mokesčio dalis apskaičiavus pervestiną sumą sudaro mažiau nei 10 Lt, tai tokia suma paramos gavėjams nebus pervedama.

Prašymą į mokesčių inspekciją gyventojas gali pristatyti ar atsiųsti paštu pats arba per įgaliotą asmenį. Tais atvejais, kai gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, Prašymas turi būti pateikiamas kartu su deklaracija. Jeigu gyventojas neprivalo teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos, Prašymą jis turi pateikti pats arba per savo darbdavį, jeigu pastarasis sutinka. Tokiu atveju Prašymą reikia įdėti į voką, užklijuoti ir pasirašyti ant voko užklijuotos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo.

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines
Atnaujinta  2013.04.17
Sukurta 2002 ©