PATVIRTINTA

Direktorius          Vladas Pusvaškis   

2013 m. vasario  12 d.  įsakymu  Nr. M-86

Pedagoginės pagalbos mokiniui KONSULTACIJŲ grafikas

Eil.

Nr.

Mokytojo v. pavardė

Dalykas, auditorija

Savaitės diena

Laikas

1.

R. Dikinienė

 

Vokiečių kalba 313

Antradienis

15.15 val.

2.

L. Gelažanskienė

 

Anglų k., Rusų k., 208

Trečiadienis

15.15 val.

3.

I. Jasilionytė

 

Lietuvių kalba 311

Ketvirtadienis

15.15 val.

4.

R. Jatautienė

 

Chemija 305

Pirmadienis

15.15 val.

5.

N. Katinienė

 

Informacinės technologijos 316

Pirmadienis

Ketvirtadienis

14.30 val.

6.

J. Bukėnienė

 

Lietuvių kalba 309

Pirmadienis

15.15 val.

7.

D. Liškauskienė

 

Fizika 306

Ketvirtadienis

15.15 val.

8.

E. Vyštartaitė

 

Dailė 107

 

Trečiadienis

15.15 val.

9.

L. Pacevičienė

 

Anglų kalba 310

Penktadienis

12.00 val.

10.

D. Rudėnienė

 

Istorija, pilietiškumo pagrindai 202

Antradienis

15.15 val.

11.

V. Saugūnienė

 

Etika, Muzika 308

Trečiadienis

15.15 val.

12.

D. Agintas

 

Matematika, Informacinės technologijos 204

Trečiadienis

15.15 val.

13.

L. Skladaitytė

 

Kūno kultūra (sporto salė)

Antradienis

15.15 val.

14.

I. Saplinskienė

 

Geografija 305

Antradienis

15.15 val.

15.

A. Vitonytė

 

Biologija 307

Pirmadienis

14.30 val.

16.

A. Ramoška

Apsauga 304

 

Pirmadienis

15.15 val.

17.

A. Navickienė

Matematika

Trečiadienis

15.15 val.

18.

V. Sičiūnas

Geografija, kūno kultūra

Antradienis

15.15 val.

19.

L. Paliunienė

Anglų kalba

Antradienis

15.15 val.

20.

L. Dirmienė

Lietuvių kalba

Trečiadienis

15.15 val.

21.

R. Rimšienė

Istorija

Antradienis

15.15 val.

22.

I. Švilpienė

Dailė, Biologija

Ketvirtadienis

15.15 val.

23.

R. Deruvienė

Muzika

Ketvirtadienis

15.15 val.

24.

N. Žemčiugovienė

Rusų kalba

Trečiadienis

15.15 val.

25.

Gintarė Zaleckienė

Ekonomika 103

Penktadienis

12.00 val.

26.

Jolanta Bimbirienė

Apdaila 301

Pirmadienis

15.15 val.

27.

Renata Lasienė

Civilinė sauga 209

Trečiadienis

15.15 val.

28.

Ramunė Dragūnienė

Apskaita, mokesčiai,  303

Pirmadienis

15.15 val.

29.

Dalia Grabauskienė

Konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos, techninė braižyba 212

Ketvirtadienis

15.15 val.

30.

Arūnas Guzovijus

Statyba (dirbtuvės)

Ketvirtadienis

15.15 val.

31.

Dalia Ivanauskienė

Apskaita, dokumentų valdymas 206

Pirmadienis

15.15 val.

32.

Gintarė Jakimonytė

Lankytojų, pobūvių aptarnavimas 105

Trečiadienis

14.30 val.

33.

Rimas Rudėnas

Gyvulių priežiūra ir laikymas 202

Pirmadienis

15.15 val.

34.

Algimantas Kazakauskas

Braižyba, statybos pagrindai 302

Pirmadienis

15.15 val.

35.

Vytautas Limba

Automobilių sandara, eksploatavimas, techninė priežiūra 108

Ketvirtadienis

15.15 val.

36.

Jolita Michnevičienė

Prekių mokslas, aptarnavimas bare 207

Ketvirtadienis

15.15 val.

37.

Judita Tamulienė

Teisės pagrindai 205

Antradienis

15.15 val.

38.

Rita Mažvilienė

Psichologija 304

Antradienis

15.15 val.

39.

Bronius Skebas

Ž.ū. mašinos, suvirinimas, šaltkalvystė (dirbtuvės)

Ketvirtadienis

15.15 val.

40.

Gytis Mačiulis

Gyvulininkystė 211

Antradienis

15.15 val.

41.

Milda Skebienė

Aplinkos apsauga, ekologinė sodininkystė ir daržininkystė 106

Trečiadienis

15.15 val.

42.

Gintautas Steponėnas

KET, transporto geografija, krovinių vežimai

104

Antradienis

15.15 val.

43.

Nijolė Šeikienė

Ekonomika, rinkodara 102

Trečiadienis

15.15 val.

44.

Ramunė Šimėnienė

Ekologinė augalininkystė, bitininkystė 109

Ketvirtadienis

15.15 val.

45.

Gedvilė Vinslauskaitė

Ekologinė gyvulininkystė, jojimas 210

Ketvirtadienis

15.15 val.

46.

Dalia Žygelienė

Maisto ruošimas 100

Ketvirtadienis

15.15 val.

47.

Kazimieras Trota

Žirgininkystė 210

Pirmadienis

15.15 val.

48.

Aistis Svirskis

Savigynos pagrindai  (veidrodinė salė)

Trečiadienis

15.15 val.

49.

Viktoras Šimėnas

Stalystės darbai

Trečiadienis

15.15 val.