1. Ugdymo karjerai modelis >>>
2.
VEIKLOS PLANAS 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2016 birželio 31 d. >>>
3. PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS >>>

Mokytojo knyga - UGDYMAS KARJERAI >>>
Mokinio knyga - KARJEROS VADOVAS >>>

Ugdymo karjerai koordinatorės individualių konsultacijų mokiniams, tėvams darbo laikas:

Konsultacijos vyksta 315 kab.

Pirmadienį           8.00-13.00
Antradienį            10.00-12.30
Trečiadienį          -
Ketvirtadienį        8.00-16.00
Penktadienį         8.00-11.00  13.00-15.00


Karjeros koordinatorė Regina Dikinienė


Naudingos nuorodos:
www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė,
www.lamabpo.lt - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui,
www.mokslas.lt – Lietuvos švietimo sistema,
www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.,
www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos,
www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje, http://ec.europa.eu/ploteus/portal ;
www.euroguidance.com – studijos (ir įsidarbinimas) užsienyje,
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas – Profesijos vadovas,
www.stojimai.lt ;
www.studijos.lt


PROFESIJŲ „PASIMATAVIMAS“

        Šią savaitę, 12 07 ir 12 09, mūsų mokykla sulaukė svečių iš Anykščių krašto. 12 07 pas mus lankėsi Traupio pagrindinės mokyklos 14 mokinių grupė, lydima mokytojų Irutės Aleknavičienės ir Olgos Paškevičienės, o 12 09-Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro 15-os dešimtokų grupė kartu su mokytojomis Janina Sereičikiene, Dovile Čeberekaite ir technologijų mokytoju Stasiu Bilotu. Abiejų mokinių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su virėjo, padavėjo – barmeno, automechaniko profesijomis, o kavarskiečiai dar susipažino ir su apskaitininkės – kasininkės profesija. Profesijos mokytoja-metodininkė Dalia Žygelienė supažindino mokinius su virėjo profesija, paaiškino darbo virtuvėje ypatumus. Kol svečių merginos, padedamos mokytojos Dalios ir mūsų III kurso virėjų, kepė keksiukus, vaikinus dirbtuvėse gamybinių praktikų vadovas Stasys Skebas supažindino su automobilių mechaniko specialybe. Vaikinai stebėjo suvirinimo, tekinimo darbus, apžiūrėjo naujausią žemės ūkio techniką ir galėjo pavažinėti moderniu traktoriumi.
        Kavarsko mokiniai ir mokytojai taip pat galėjo susipažinti ir su apskaitininkės – kasininkės profesija. Dirbti su kasos aparatais juos pamokė vyr.profesijos mokytoja Ramunė Dragūnienė. Svečiai iš Kavarsko susilaukė ypatingo dėmesio: juos aplankė, pakalbino ir su jais nusifotografavo Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, kuri kaip tik 12 09 atidarė mokykloje vykusį Švietimo ir mokslo ministerijos ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovų seminarą „Duomenimis grįstų sprendimų paieška savivaldybių švietimo pažangai“.
        Tiek Traupio, tiek Kavarsko mokiniai ir mokytojai taip pat susipažino su padavėjo – barmeno profesija. Ruošti skanias kavas, plakti koktelius svečius mokė vyr.profesijos mokytoja Jolita Michnevičienė ir profesijos mokytoja-metodininkė Gintarė Jakimonytė, o joms padėjo I kurso padavėjai – barmenai.
        Svečiais iš abiejų mokyklų visą laiką šiltai rūpinosi, jiems pristatė mūsų mokyklą karjeros koordinatorė Regina Dikinienė, su jais taip pat bendravo mokyklos direktorius V.Pusvaškis ir pavaduotoja ugdymui I.Kavaliauskienė.
Tikimės, kad Anykščių krašto mokiniai ir mokytojai išsivežė namo pačius geriausius įspūdžius apie mūsų mokyklą, kad lankysis čia dar ne kartą, o gal būt kai kurie mokiniai ateityje nuspręs tęsti savo mokymąsi pas mus ir įgyti ne tik vidurinį išsilavinimą, bet ir gyvenimui reikalingą profesiją.

Nuotraukos >>>


Lapričio 16 d. mokykloje prasidėjo praktikų savaitė
„Pasidalinsiu savo profesija su tavimi. Tau pravers.“

Tai atviros-integruotos pamokos, skirtos susipažinti su kitomis specialybėmis.
Kviečiame būti aktyviais, sumaniais, išradingais!

Programa >>>

Nuotraukos >>> 18d.

Nuotraukos >>>  16d.


        Lapkričio 5 d. mokykloje lankėsi VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai ir mokiniai. Praktinių įgūdžių tobulinimo užsiėmimuose „Gerosios patirties skleidimas“ dalyvavo VšĮ Elektrėnų PMC interjero apipavidalintojo, apdailininko (statybininko), automobilių elektromechaniko specialybių besimokantys mokiniai. Svečiai susipažino su mūsų mokykloje vykdomu praktiniu mokymu, žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo baze. Pasidalinta patirtimi įgyvendinus projektą „Augalininkystės ir gyvulininkystės posričio modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas“. Diskutuota apie modulinių mokymo programų išbandymą (mokymo vykdymą) profesinio mokymo įstaigose.

Nuotraukos >>>


Linkėjimai iš Latvijos

        Du mūsų mokyklos mokiniai – Arnoldas Šidagis ir Agnė Jakuraitė – siunčia linkėjimus iš Latvijos, kur šiuo metu tobulina savo įgūdžius projekte „Mokinių, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo, profesinių įgūdžių tobulinimas ES šalyse” (LLP-LdV-IVT-2013-LT-0847).
        Daugiau įspūdžių iš vizito sulauksime jiems grįžus.

Nuotraukos >>>


RESPUBLIKINIS PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAS
„JAUNASIS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS SPECIALISTAS 2015“
VšĮ ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOJE

        Gegužės 20 d. į Alantos technologijos ir verslo mokyklos žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro bazę susirinko 27 mokiniai iš 14 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų varžytis konkurse „Jaunasis žemės ūkio technikos specialistas 2015“. Dalyviai išbandė savo jėgas spręsdami teorinių žinių testą, atlikdami suvirinimo užduotį, dvejose važinėjimo traktoriais su padargais rungtyse. Taip pat beveik visi mokiniai sudalyvavo ir nekonkursinėje užduotyje – suvirinimas viela.
        Dalyvius atlydėję mokytojai taip pat nebuvo nuskriausti, jie buvo supažindinti su Molėtų rajono įžymiomis vietomis. Organizuota ekskursija po sektorinio praktinio mokymo centro bazę, biodujų jėgainę.
Konkurso užduočių atlikimą vertino kompetentinga vertinimo komisija: įmonių „Hardim“, „Agrotiekimas“, „Smulkinta“ direktoriai, „Lytagra“ atstovas ir VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos mokytojai. Darbų saugos instrukcijų laikymąsi prižiūrėjo Utenos skyriaus valstybinės darbo inspekcijos vyriausiasis darbo inspektorius laikinai einantis vadovo pareigas.
        Konkurso dalyviai, nepabūgę lietaus, su entuziazmu atlikinėjo visas užduotis. Vieniems sekėsi geriau atlikti testą, kiti savo meistriškumu stebino suvirinimo ar vairavimo užduotyse.
        Visi mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Mokyklos socialiniai partneriai įteikė prizus, jų nuomone, geriausiai pasirodžiusiems atskirose užduotyse. Praktinio važinėjimo traktoriais John Deere 6930 ir Deutz Fahr Agrofarm užduotyje puikiai vairavo Švenčionių PRC ir Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyriaus mokiniai, jiems prizus įteikė „Lytagra“ vadybininkas Vidmantas Indrašius. Suvirinimo užduotyje šauniai savo mokyklai atstovavo Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyriaus mokinys. Nekonkursinėje užduotyje, virinant viela, aukščiausių rezultatų pasiekė Švenčionių PRC ir Alantos TVM atstovai, jiems prizus įteikė „Hardim“ direktorius Rolandas Žygelis. Darbų saugos reikalavimus tiksliausiai vykdžiusiems padėkas įteikė Utenos skyriaus valstybinės darbo inspekcijos vyriausiasis darbo inspektorius laikinai einantis vadovo pareigas Sigitas Mikučionis.
        I vieta, susumavus visų rungčių rezultatus, atitekto Vilmantui Pateckiui, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
         II vietą užėmė Jevgenij Iliuk, Švenčionių profesinio rengimo centras.
         III vietos laimėtojas – Marius Simonavičius, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
        Sveikiname prizininkus.

Nuotraukos >>>


Stažuotė Austrijoje

        Alantos TVM mokinės Inesa Brandišauskaitė ir Izabela Kostiušina grįžo iš praktikos Austrijoje, kur vyko pagal projektą „Verslas kaime – patrauklus ir pelningas“ (Nr. 2014-1-LT01-KA102-000247). Merginos tris savaites stažavosi Austrijos viešbučiuose kaimo vietovėse, mokėsi, kaip tokio specifikos verslas yra vykdomas, kuo jis ypatingas kaimo sąlygomis, pagerino tiek darbinius įgūdžius (svečių priėmimas, aptarnavimas, darbas virtuvėje), tiek ir pasimokė verslo subtilybių (klientų paieška, darbo organizavimas ir pan.).

Nuotraukos >>>


Būsimi automobilių mechanikos specialistai stažavosi Maltoje

        2015 balandžio 20 – gegužės 11 dienomis Alantos verslo ir technologijos mokyklos Automechanikų specialybės mokiniai Andrius Čereška ir Ugnius Juknevičius buvo išvykę su Erasmus+ programa stažuotei į Maltą, kur atliko darbo praktiką autoservisuose kartu su Visagino, Mažeikių, Švenčionių profesinių mokyklų mokiniais. Alantos TVM mokiniams teko dirbti autoservise „John's Garage“. Darbas nebuvo sunkus: teko tvarkyti variklio skyrių ir pakabas. Buvo nesunku bendrauti, visi mokėjo anglų kalbą. Dalyviai darbo vietą įvertino kaip gerą, įmonė patiko, nes buvo draugiškas kolektyvas. Rimtas iššūkis buvo tai, jog stipriai pasikeitusi aplinka. Tačiau adaptacija truko neilgai, kadangi žmonės buvo labai draugiški ir malonūs, visada pasirengę padėti. „Aplankėme daug lankytinų vietų, šį kelionė paliko didelį įspūdį. Šios stažuotės metu mes įgijome daug darbinės patirties, pasitikrinome savo kalbų žinias, bei gavome galimybė lavinti kitas kalbas“ – sako mokiniai.

Nuotraukos >>>


        Gegužės 18 dieną mokykloje svečiavosi Anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos 9-10 klasės mokiniai su mokyklos direktore Jūrate Kašinskiene ir socialine pedagoge Sigita Lisinskiene.
        Svečiai susipažino su mūsų mokykla, joje rengiamomis profesijomis. Apžiūrėjo praktinio ir teorinio mokymo bazes, aplankė senuosius dvaro rūmus.

Nuotraukos >>>


AKTUALI INFORMACIJA BAIGIANČIŲJŲ GRUPIŲ MOKINIAMS

        Nuo 2015 m. kovo 2 d. galioja naujai Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas “Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas”. Aprašas reglamentuoja asmens kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, mokantis pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas, darbo veiklos ar savišvietos būdu, vertinimo organizavimą ir vykdymą.


Stažuotė Italijoje

        2015 kovo 10 - balandžio 2 dienomis Alantos verslo ir technologijos mokyklos padavėjų barmenų specialybės mokiniai Lilija Vanda Bystrickytė, Karolina Rotautaitė, Gintarė Karčiauskaitė ir Svajūnas Viničenko buvo išvykę su ERASMUS+ programa stažuotei į Italiją, kur atlikome praktiką viešbučiuose ir kavinėse kartu su Daugų, Joniškio, Ukmergės ir Visagino profesinių mokyklų mokinais. Darbas atitiko mūsų profesiją. Svajūnui teko dirbti itališkame jūros gėrybių restorane „Taverna degli Artisti“ . Pasak jo, darbas nėra labai sunkus, teko dirbti ir rytinėje, ir vakarinėje pamainoje. Darbas bare buvo pilstyti gėrimus, daryti kavą. Sunkiausia tai , kad dauguma šneka italų kalba. Gintarei teko dirbti pas tą patį viršininką kaip ir Svajūnui. Tik jos darbo vieta buvo viešbutyje „La Perla“. Darbo pobūdis panašus. Karolina ir Lilija dirbo viename viešbutyje „Genty“. Šiame viešbutyje teko dirbti įvairius darbus, pradedant bendravimų su klientais, baigiant užsakymų priėmimu, užsakymų pristatymu į kambarius. Čia nemažai svečių mokėjo anglų kalbą, tad bendrauti nebuvo sunku.
        Apibendrinant, galime pasakyti, kad mums patiko mūsų darbo vietos, bei kolektyvas su kuriuo teko dirbti, kadangi jis buvo draugiškas, bei visada maloniai pagelbėdavo.
        Nebuvo kultūrinio šoko, tam buvo pasirengę, o ir aplinkiniai buvo draugiški, visada su šypsena, nusiteikę padėti. Aplankėme nemažai žinomų, bei lankomų vietų, tokių kaip: The Tiberius Bridge, Arco d'Augusto, Borgo San Giuliano, Basilica Cattedrale (Tempio Malatestiano), Piazza Cavour, Rimini centro, Piazza Tre Martiri, Antica Pescheria di Piazza Cavour, The Wheel of Rimini, ir dauguma kitų. Rimini – kurotinis miestas, daug lankomų vietų, gražus bei didelis paplūdimys, daug smulkių prekiautojų. Dalyviai apsilankė ir San Marine, šį kelionė irgi paliko didėlį įspūdį.
        Šios stažuotės metu mes įgijome daug darbinės patirties, pasitikrinome savo kalbų žinias, bei gavome galimybė lavinti kitas kalbas.

Nuotraukos >>>


PROFESIJOS POJŪTIS

        Šių metų balandžio 14 dieną mūsų mokykla sulaukė 16 svečių – 9-10- ir 12 kl. mokinių iš Molėtų gimnazijos, kuriuos lydėjo pavaduotoja ugdymui Valerija Mateikienė ir karjeros koordinatorė Gintarė Meilūnaitė. Šį renginį organizavo mūsų mokyklos karjeros koordinatorė Regina Dikinienė. Norėdami, kad visur vyktų aktyvi veikla, ir kad mokiniai galėtų geriau susipažinti su mūsų mokyklos aplinka, praktine mokymo baze ir ruošiamomis profesijomis, svečius padalinome į 3 grupeles. Vaikinai, kartu su pavaduotoju praktiniam mokymui S.Skebu vyko į dirbtuves, kur jie susipažino su biodujų jėgainės veikimo principais, apžiūrėjo praktinio mokymo bazę, stalių dirbtuves, šaltkalvystės, suvirinimo kabinetus, augalininkystės tyrimų laboratoriją, galėjo pavažinėti su vienu iš moderniausių traktorių. Mokykloje profesijos mokytojas V. Limba juos supažindino su automobilių laboratorija, papasakojo apie automechaniko profesiją. Merginos labiau domėjosi apskaitininko – kasininko bei virėjo – barmeno profesijomis. Kartu su 3 kurso virėja barmene Rimante Giliene, bei I kurso padavėjais barmenais Gintare Karčiauskaite, Svajūnu Viničenko, bei mokytoja Jolita Michnevičiene merginos mokėsi gaminti tokias gardžias kavas kaip „karališka“, „Latte Macchiato“, „Capuccino“, pienišką kokteilį „Apelsinuką“. Kita grupelė su maisto ruošimo mokytoja Dalia Žygeliene ir II kurso virėjais barmenais, besiruošiančiais technologijos egzaminui, kepė skanią picą. Te, kurie domėjosi apskaitininko- kasininko profesija, galėjo, mokomi profesijos mokytojos Ramunės Dragūnienės, padirbėti su kasos aparatais. Grupelės, kiek įmanoma, keitėsi vietomis, kad visi galėtų pajusti vienos ar kitos profesijos skonį. Mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis papasakojo apie profesinio mokymo perspektyvas, mokyklos ateities vystymosi gaires. Apibendrinant šį naudingą susitikimą, svečiams buvo parodytas filmukas apie mūsų mokykloje ruošiamas profesijas. Tikimės daugiau tokių abipusiškai naudingų susitikimų ateityje; svečiai visuomet laukiami.

L.Pacevičienė


VšĮ Alantos TVM VIRĖJAI – konkurso „Būsimasis profesionalas-2015“ nugalėtojai

        Balandžio 9 dieną Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vyko respublikinis profesinio meistriškumo konkursas „Būsimasis profesionalas-2015“.Konkurse dalyvavo 50 mokinių iš 10 profesinio mokymo įstaigų.
        VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai atstovavo Automobilių mechaniko specialybės II kurso mokinys Tomas   Grybauskas bei Virėjo specialybės II kurso mokiniai Gedartas Andziulis ir Ovidijus Viničenko.
        Automobilių mechanikams reikėjo atlikti dvi praktines užduotis: išmontuoti ir sumontuoti ratą, atlikti rato balansavimą bei sureguliuoti automobilio žibintus. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad Automobilių mechaniko specialybės mokinys Tomas Grybauskas užėmė aukštą IV vietą.
        Būsimiems virėjams reikėjo gaminti salotas. Kaip ir vasarį vykusiame nacionaliniame 2015 metų virėjų profesinio meistriškumo konkurse, taip ir šį kartą VšĮ Alantos TVM mokiniai tapo nugalėtojais. Gedartas Andziulis užėmė I vietą, Ovidijus Viničenko- II vietą.
       Mokinius konkursui ruošė vyr. profesijos mokytojas Vytautas Limba ir profesijos mokytoja metodininkė Dalia Žygelienė.

Nuotraukos >>>


   Kovo 25 dieną mokykloje lankėsi Kijėlių specialaus ugdymo centro grupė mokinių ir ir mokytojų

Nuotraukos >>>


        Profesinio orientavimo - informavimo popietės Anykščių rajono ir Traupio, Troškūnų ir Kurklių pagrindinėse mokyklose.

Nuotraukos >>>


        Kovo 10 dieną mūsų mokyklos karjeros koordinatorė R.Dikinienė ir mokiniai - Gedartas Anziulis (V2) ir Romualdas Kulieša (V2) dalyvavo profesinio orientavimo - informavimo popietėse su dešimtųjų klasių mokiniais - Anykščių J. Baranausko pagrindinėje mokykloje ir Anykščių rajono Kavarsko pagrindinėje mokykloje.

Nuotraukos >>>


Mažųjų susipažinimas su profesijomis

       Gruodžio 10 dieną VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje lankėsi labai ypatingi svečiai – 13 vaikučių grupė (4-6 metų) iš Naujasodžio darželio, lydima auklėtojų Rūtos Paliukėnienės ir Astos Grigienės. Vaikus mielai pasitiko ir visą laiką jais rūpinosi karjeros koordinatorė R.Dikinienė.
       Mūsų mažieji svečiai visų pirma susipažino su mokyklos mokomuoju baru. Iš pradžių jie apsiprato naujoje aplinkoje, po to prisistatė, pasisakė savo vardus, deklamavo eilėraštukus. Profesijos mokytoja metodininkė Dalia Žygelienė papasakojo, ko mokiniai mokosi mūsų mokykloje; ji plačiai pristatė padavėjo barmeno profesiją. III kurso padavėjams barmenams ir I kurso padavėjams, kurie ir aptarnavo vaikučius bei mielai bendravo su jais čia vyko atvira pamoka „ Vaikų aptarnavimo ypatumai įvairių švenčių metu.“ Juk reikia mokėti ir su mažu klientu maloniai ir atidžiai bendrauti. Almantė, Deivydas, Rimantė, Gintarė parodė vaikučiams kaip gaminami desertai ir plakami pieno kokteiliai (kuriais visi paskui vaišinosi), kaip reikia taisyklingai nešti padėklą su indais, kaip verdama gardi kava. Vaikai patys pabuvo padavėjais – mielai bandė nešioti padėklus su plastikiniais indeliais, ir visiems labai gerai sekėsi. Už tokią gražią lankytojų aptarnavimo ir maisto ruošimo atvirą integruotą pamoką esame dėkingi mokytojoms metodininkėms Daliai Žygelienei ir Gintarei Jakimonytei, o taip pat šauniesiems barmenams – Almantei, Rimantei, Gintarei ir Deivydui.
Maloniai ir naudingai praleidę laiką bare, vaikučiai, lydimi auklėtojų ir prof. Koordinatorės Reginos Dikinienės, susipažino su mokyklos automobilių ir traktorių laboratorija. Čia juos su automechaniko profesija supažindino profesijos mokytojas S.Stukas. Vaikai pamatė, kaip remontuojamas automobilis, ir tuojau pat atskleidė, kieno tėveliai geba tai padaryti....Po susipažinimo su technika vaikučiai, kupini įspūdžių, grįžo atgal į darželį.
        Manome, kad šis ypatingų svečių apsilankymas buvo naudingas ne tik mažyliams, bet ir mūsų mokiniams, kurie mokėsi gražiai ir kultūringai bendrauti su vaikais. Laukiame šių svečių dar ne vieną kartą, gal pavasarį, kai vaikai galės su žirgais pasivažinėti.

L.Pacevičienė

Nuotraukos >>>


        2014 m. gruodžio 4 d. VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje vyko Respublikinis profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias jaunasis verslininkas 2014 „ ir „Geriausias jaunasis apskaitininkas 2014“
        Konkurso tikslas išrinkti geriausią jaunąjį verslininką ir geriausia jaunąjį apskaitininką. Konkurse galėjo dalyvauti profesinio mokymo įstaigų, technologijos ir verslo mokyklų ir profesinio rengimo centrų mokiniai, kurie mokosi pagal apskaitos, vadybos bei ekonomikos formaliojo profesinio mokymo programas.
        Mūsų mokykla į šį konkursą delegavo Akviliną Latvienę apskaitininko ir kasininko specialybės mokinę. Konkurso metu mokiniai atliko 5 užduotis: dalykinį testą, praktinę užduotį, atvejo analizę, organizuotas blic turnyras ir mokinių prisistatymas. Mokinių atliekamos užduotys buvo vertinamos pagal konkrečius kriterijus.
        Visiems konkurso dalyviams buvo įtekti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės.

Nuotraukos >>>


        2014-11-04 d. Alantos verslo ir technologijos mokyklos apsaugos darbuotojų I ir II kurso moksleiviai, kartu su profesijos dalyko mokytojais Dainiumi Geču ir Dariumi Meidumi, nuvyko pažintinei mokomai išvykai į Utenos ekskomisarų biuro padalinį. Šis padalinys vykdo Utenos apskrityje įvairaus pobūdžio apsaugą ir yra vienas iš didžiausių ir didžiausią patirtį sukaupusių apsaugos įmonių.
        Mokinius sutiko ir su įmonės veikla bei darbo organizavimu supažindino Utenos regiono ekskomisarų biuro viršininkas Algirdas Sirvydis.
        Buvo pristatyta ekskomisarų biuro reagavimo grupė. Supažindinta su darbo specifika, su įdiegtomis šiuolaikinėmis technikos įrangos galimybėmis, reagavimo transporto priemonėmis. Darbuotojai pademonstravo savo spec. priemones bei ekipiruotę, naudojamą tarnybos metu.
        Kartu su ekskomisaro biuro darbuotojais nuvykome į jų saugomus objektus, kur susipažinome su saugomų objektų įdiegtomis saugos priemonėmis bei įranga. Taip pat buvo pademonstruota kaip vykdoma apsauga, privažiavimas prie saugomų objektų bei pasirinkti taktikos būdai. Ekskomisarų biuro atsakingi darbuotojai supažindino su saugomuose objektuose įdiegta naujausia įranga. Mokiniams buvo atsakyta į visus juos dominančius klausimus. Taip pat mokiniams buvo pasiūlyta atlikti mokamąją praktiką Utenos ekskomisarų biuro padalinyje ir įgijus praktinių žinių, pasirinkti darbą būtent šiame padalinyje.
        Toliau mokiniai nuvyko į Utenos kolegiją pažintiniam susitikimui. Kolegiją pristatė ir apie vykdomas studijas bei programas supažindino Utenos kolegijos pavaduotoja dr. Vitalija Bartuševičienė ir teisės katedros vedėjas Viktoras Žemčiugovas.

Nuotraukos >>>


        Lapkričio 12 d. Šeduvos technologijų ir verslo mokykloje vyko nacionalinis žirgininkystės verslo darbuotojo mokymo programos meistriškumo konkursas. Mūsų mokyklą atstovavo: Rūta Nemanytė, Robert Martinkevič, Ignė Žiulytė ir Mantas Leonovas. Juos lydėjo profesijos mokytoja Gedvilė Vinslauskaitė. Pirmoje dalyje vaikai rašė testą, o antroje turėjo atlikti praktines užduotys. Susumavus visus balus, mūsų komandai atiteko garbingoji trečioji vieta.

Nuotraukos >>>


        Lapkričio 11dieną - Alantos gimnazijos dešimtokų (klasės auklėtoja Ingrida Ivanauskaitė) ekskursija po mūsų mokyklą ...

Nuotraukos >>>


       Lapkričio 5 dieną į mūsų mokyklą atvyko Alantos gimnazijos devintokai su klasės auklėtoja Regina Steponėniene. Mokiniai susipažino su mokykla, domėjosi mūsų mokykloje rengiamomis specialybėmis.
        Daugelį sudomino mokytojos Daivutės Liškauskienės pasakojimas apie alternatyvios energetikos šaltinius, jų įrangą ir modelius. Apžiūrėję mokyklą, svečiai išgėrė po puodelį kavos mokyklos mokomajame bare ,o po to nuvyko į gamybinę- praktinę bazę. Praktinio mokymo vadovas Stasys Skebas aprodė visas gamybines-mokomąsias dirbtuves ir paaiškino mokymosi jose sąlygas. Profesijos mokytojas Bronius Skebas mokiniams leido pavažinėti naujais traktoriais .Ekskursija baigėsi bio-dujų jėgainės apžiūrėjimu.
       Mokinius lydėjo karjeros koordinatorė Regina Dikinienė

Nuotraukos >>>


Išdrįsk garsiai svajoti ir paversti vizija, o paskui realybe!!!

Kviečiame visus mokinius dalyvauti konkurse

"Mano svajonių žemėlapis"

Skaityti daugiau >>>


PROFESIJOS PASIRINKIMO SAVAITĖ LIETUVOJE

        Ši savaitė yra paskelbta Lietuvoje –profesijos pasirinkimo savaite. Vykdant šią akciją ,rugsėjo 10 dieną Molėtų darbo biržoje buvo suorganizuotas susitikimas su darbo biržoje užsiregistravusiais neturinčiais kvalifikacijos asmenimis. Susitikime dalyvavo mūsų mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis ir karjeros bei profesinio orientavimo koordinatorė Regina Dikinienė. Taip pat dalyvavo rajoninės spaudos atstovai bei darbo biržos direktorius Egidijus Puodžiukas.
        „ Darbas atlieka reikšmingą vaidmenį kiekvieno žmogaus gyvenime ir tai pabrėžia profesijos ar kvalifikacijos, kuri užtikrins gyvenimo kokybę, pasirinkimo svarbą „-taip kalbėjo darbo biržos vadovas Egidijus Puodžiukas.
Alantos TVM direktorius Vladas Pusvaškis nušvietė susirinkusiems ,kokių specialybių ir kvalifikacijų jie galėtų įgyti mūsų mokykloje. Kokios įsidarbinimo galimybės žmonėms įgijusiems vienokią ar kitokią specialybę .
Susirinkusieji domėjosi mokymosi sąlygomis, pateikė daugybę įvairių klausimų susijusių su specialybėmis ir mokymosi galimybėmis.
        Iš keturiolikos susirinkusių interesantų 4 jau apsisprendė įgyti specialybę mūsų mokykloje.

Nuotraukos >>>


ATVIRŲ DURŲ DIENOS

       Atvirų durų dienomis mokykloje svečiavosi Želvos vidurinės mokyklos mokiniai, Alantos gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai. Jie norėjo susipažinti su mūsų mokyklos galimybėmis: ko ir kaip galima mokytis, kokia įranga ir technika naudojama mokantis amato, kur galima atlikti praktikas ir kur įsidarbinti. Apžiūrėjo mokyklos mokymosi ir praktinę bazes


SUSITIKIMAS SU PANEVĖŽIO PREKYBOS , PRAMONĖS IR AMATŲ ATSTOVAIS

        Kovo 25 dieną į mokyklą buvo atvykę Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai. Tai verslo konsultantai ,darbdavių atstovai. Atvykusiųjų delegacijai vadovavo -Angelija Zokaitienė. Atvykusieji individualiai konsultavo mokinius ir mokytojus verslo ir eksporto temomis .Verslas apėmė visus klausymus- nuo idėjos, įkūrimo ,formos pasirinkimo ,darbo teisės ir t.t. iki verslo pabaigos. Mokiniams buvo duota padalomoji medžiaga. Buvo aiškinama kaip pradėti, kaip plėstis, kaip vertinti savo galimybes


TOLIAU SUPAŽINDINAME SU PROFESIJOMIS

        Kovo 6 dieną Alantos technologijos ir verslo mokykloje vyko jau tradiciniu tapęs renginys – supažindinimas su profesijomis, kurį organizavo mokyklos karjeros koordinatorė R.Dikinienė. Šį kartą mūsų svečiai buvo Molėtų gimnazistai, kuriuos lydėjo gimnazijos direktorės pavaduotoja Valerija Mateikienė ir socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė. Svečiai pasidalino į grupeles po 8-10 žmonių, kad visi galėtų susipažinti su virėjo, padavėjo-barmeno, automechaniko, ekologinio ūkio darbininko, apskaitininko- kasininko ir kitomis profesijomis. Su apskaitininko – kasininko darbu svečius supažindino vyr.mokytoja R.Dragūnienė ir I kurso apskaitininkės Č.Balandienė ir S.Kvainickaitė. Mokytoja papasakojo apie šio darbo specifiką, kiekvienas mokinys turėjo galimybę padirbėti su kasos aparatu. Sudėtingiausia gal buvo kasos aparatu aprašyti prekę – įvesti ją į aparatą. Pirmoje grupelėje aktyvesni buvo berniukai, o antroje – atvirkščiai – mergaitės.
        Maisto ruošimo kabinete svečiai iš gimnazijos susipažino su virėjo, padavėjo barmeno darbu, su baro ir virtuvės įranga. Jie mokėsi ruošti kokteilius, įvairias gardžias kavas, kepti kibinus, dengti stalus , aptarnauti klientus. Šių visų maisto ruošimo subtilybių juos mokė vyr.mokytoja Jolita Michnevičienė bei mokytojos metodininkės D.Žygelienė ir G.Jakimonytė. Gimnazijos 2D klasės mokinės Iveta Vaišvilaitė, Vijolė Petraitytė, Ineta Motiejūnaitė pasidalino savo įspūdžiais – jas maloniai nustebino tvarkinga, moderni mokykla, jauki atmosfera, malonus bendravimas. Gimnazijos direktorės pavaduotoja V.Mateikienė teigė, kad dalyvavimas praktinėje veikloje duoda didelę naudą mokiniams, padeda jiems apsispręsti, renkantis profesiją. Su svečiais kartu dirbo ir juos mokė mūsų II kurso padavėjai- barmenai R.Gilienė, K.Gruodytė, D.Blažys, A.Kaušinytė, B.Juknonytė, E, Baniūnas bei I kurso ( po 12 klasių) padavėjai A.Kuveikaitė, J.Čimbaraitė, A.Kistenis.
        Vyr.mokytoja R.Šimėnienė supažindino svečius su žemdirbiškomis profesijomis. Gimnazistai daug sužinojo apie pagrindinius javus, apie sėmeninius bei pluoštinius linus ir jų naudą bei reikšmę mūsų tautos kultūrai. Svečiai taip pat susipažino su bitininkyste – su bičių šeimos gyvenimu, su darbu bityne. Mokytoja papasakojo apie dalyvavimą parodose bei įvairiuose kituose renginiuose. Svečiai taip pat galėjo apžiūrėti mechanizacijos dalį, susipažinti su nauja žemės ūkio technika.
        Dirbtuvėse mokiniai iš gimnazijos mokėsi dirbti su suvirinimo aparatais, taip pat daug sužinojo apie biodujų jėgainės veiklą. Dirbtuvėse mūsų svečius su naujausia technika bei įranga supažindino vyr.profesijos mokytojas Bronius Skebas. Gimnazijos mokiniai mokėsi tekinti, suvirinti, o užsiėmimų pabaigoje iš paruoštų lentučių susikalė sau dovaną- gražų inkiliuką.
        Visi praktiniai užsiėmimai baigėsi apibendrinimu prie vaišių stalo. Po to svečiai dar apsilankė mokyklos bendrabutyje, kur susipažino su mūsų mokinių gyvenimo sąlygomis. Visų užsiėmimų metu gimnazistai maloniai bendravo, buvo žingeidūs.Visus užsiėmimus apibendrino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kavaliauskienė.
        Tikimės, kad šis, jau tradicinis, renginys yra naudingas abiems pusėms – svečiai susipažįsta su profesijomis, o mes pamatome, ką dar galima tobulinti savo veikloje.

Nuotraukos >>>


Tarptautinė žinių ir išsilavinimo paroda  "STUDIJOS 2014"

        Šių metų vasario 6-7 dienomis mūsų mokyklos mokiniai bei mokytojai dalyvavo Litexpo parodų rūmuose vykusioje tarptautinėje parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera. 2014“.
        Mokyklos atstovai, kartu su kitomis Panevėžio ir Utenos regiono profesinėmis mokyklomis, „Žemės ūkio ir amatų“ stende pristatė profesinį mokymą gyvai. Stendą aplankė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, švietimo ir mokslo ministras bei kiti garbūs svečiai.
        Parodos lankytojai buvo vaišinimai mokyklos bityno medumi, naminiu sūriu ir duona. Mūsų mokyklos mokiniai demonstravo, kaip reikia nustatyti grūdų kokybę, parodos lankytojus supažindino su specialybėmis, kurias galima įgyti Alantos TVM. Stendo svečių dėmesį traukė mokyklos laboratorijoje užaugintos saulašarės.

Nuotraukos >>>


PAŽINTIS SU PROFESIJA

        Sausio 23 d. susipažinti su įvairiomis Alantos technologijos ir verslo mokyklos profesijomis atvyko 27 svečiai- aštuntų klasių mokiniai iš Molėtų progimnazijos, lydimi mokytojų Aleksandros Suvhodumcevos ir Gražinos Žalienės. Mokytojos pasakojo, kad susidomėjimas šia galimybe apsilankyti pas mus nugalėjo netgi šaltą orą ir atvyko tikrai visi norintys susipažinti su mokykla bei joje ruošiamomis profesijomis. Šį renginį organizavo karjeros koordinatorė R.Dikinienė, o jai talkino šie moksleiviai: A.Petrauskas (ŽD1 specialybė) ir S.Petrėnas (AP3)
        Visų pirma gausus mūsų svečių būrys pasidalino į tris grupes: vieni patraukė į dirbtuves, kiti – į maisto ruošimą, treti – susipažinti su ekologiniu ūkininkavimu. Mokinius su dirbtuvėmis, jose esančia technika bei įvairia įranga supažindino mokytojai B.Skebas, J.Bimbirienė, pavaduotojas praktiniam mokymui S.Skebas. Mokiniai galėjo išmėginti tekinimo stakles, padirbėti su suvirinimo aparatais.Gaila, tačiau dėl šalto oro nebuvo galima pavažinėti su modernia žemės ūkio technika.
        Mokinių grupei, kuri domėjosi ūkininkavimu, pamoką vedė vyr.mokytoja R.Šimėnienė. Ji įdomiai ir vaizdžiai pasakojo apie lino kelią. Kadangi mokytoja pati yra bitininkė ir su mūsų mokiniais prižiūri mokyklos bityną, tai svečiai pamokos metu daug sužinojo apie šį naudingą vabzdį. Jie gal pirmą kartą išgirdo, kad bitutė vieno savo „reiso‘ metu atneša apie 30-40 miligramų medaus, ir tokių kelionių per dieną padaro apie 80, kad bitutes ramina pakalnučių ir kitų kai kurių žolių kvapas, ir kad didžiausias bičių priešas yra bičių vilkas. Paaiškėjo, kad kamanių medus yra daug vertingesnis už bičių, tačiau kamanininkyste užsiima tik vienetai. Visi norintys pamokos metu taip pat galėjo pasigardžiuoti medučiu.
        Maisto ruošimo grupė susipažino su virėjo, padavėjo barmeno profesija. Pamoką svečiams vedė profesijos mokytojos metodininkės D.Žygelienė (geriausia respublikos profesijos mokytoja maisto ruošimo srityje), G.Jakimonytė, J.Michnevičienė. Mokiniai susipažino su mokomojo baro „pagunda“ veikla, patys mokėsi gaminti desertus, kokteilius, kavas, kepti pyragėlius, aptarnauti klientus.
        Apibendrinant šias pamokas progimnazijos mokytojos ir mokiniai dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi, kad galėjo susipažinti su mokykla; svečius nustebino šiltas priėmimas, draugiškas bendravimas. Pavaduotoja ugdymui I.Kavaliauskienė supažindino mokinius ir su kitomis mokykloje ruošiamomis specialybėmis, o mokyklos direktorius V.Pusvaškis pabrėžė, kad pas mus galima mokytis ir baigus 8 klases, siekiant įgyti profesiją bei pagrindinį, ir po to – bendrąjį išsilavinimą.

L.Pacevičienė

Nuotraukos >>>


        Sausio 22 dieną mūsų mokykloje vyko Utenos kolegijos karjeros diena. Pas mus svečiavosi Verslo ir technologijų fakulteto dekanė doc. Regina Bagdonavičienė, Teisės katedros vedėjas Viktoras Žemčiugovas, Technologijų katedros vedėja Gražina Stasiukonienė, Verslo vadybos katedros vedėja Rūta Puidokaitė- Savickienė, centro vadovė Danutė Aželytė. Jie supažindino baigiamų jų kursų moksleivius su tolimesnio mokymosi galimybėmis Utenos Kolegijoje, mokymosi sąlygomis ir mokymosi programomis.

Karjeros koordinatorė Regina Dikinienė

Nuotraukos >>>


Bendrųjų gebėjimų svarba įsidarbinant

Sauio13- 16 dienomis vyko padavėjo – barmeno specialybės III kurso psichologijos ir profesinės etikos bei maitinimo įmonių ir barų veiklos dalykų integruotų pamokų ciklas „Bendrųjų gebėjimų svarba įsidarbinant“.
Pamokų metu buvo aptarti bendrieji gebėjimai reikalingi padavėjų- barmenų profesijai, gyvenimo aprašymo (CV) pildymo reikalavimai, supažindinami su darbuotojų priėmimo į darbą pagrindiniais principais, dokumentų pildymo tvarka. Mokiniai užpildė gyvenimo aprašymus (CV).Pagrindinis šių pamokų tikslas buvo suorganizuoti imitacinę darbuotojų atranką į „X“ įmonę.
Sausio 16 dieną vyko imitacinė darbuotojų atranka į „X“ įmonę. Mokiniai pateikė atrankos komisijai savo parengtus CV, prisistatė. Jie buvo vertinami pagal nustatytus atrankos kriterijus. Atrankos komisiją sudarė : UAB „Alantos agroservisas“ direktorius Vytautas Sabaliauskas, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kavaliauskienė, mokyklos buhalterė Sonata Baušienė.
Atranką sėkmingai įveikė, „įsidarbino“ Sandra Kuoraitė ir Donatas Čekuolis.
Sveikiname. Pažinti save, pasiruošti atrankai, parašyti CV padėjo profesijos mokytojos: Rita Mažvilienė ir Dalia Žygelienė.

Nuotraukos >>>


Mūsų mokyklos atstovavimas Anykščių rajono Jono Biliūno gimnazijos karjeros dienoje

        Gruodžio13 dieną mūsų mokyklos mokiniai -padavėjų barmenų specialybės atstovė Skaistė Viničenko, ekologinio ūkio darbuotojų specialybės atstovas Ovidijus Viničenko, bei Tadas Baranauskas atstovaujantis apsaugos darbuotojo specialybę dalyvavo Anykščių rajono Jono Biliūno gimnazijos organizuotoje karjeros dienoje. Čia buvo suvažiavę atstovai iš devynių universitetų, trijų kolegijų, Anykščių, Ukmergės, Alantos technologijos ir verslo mokyklų. Panevėžio, Utenos profesinio rengimo centrų, Kauno buitinių paslaugų centro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasieniečių mokykla, bei Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Renginys buvo įspūdingas. Kiekviena mokykla stengėsi pademonstruoti savo rengiamas profesijas, pareklamuoti savo mokyklas. Mokinių didelio susidomėjimo sulaukė mūsų mokyklos specialybės, bei šaunus jų pristatymas. Mūsų mokyklos mokinius lydėjo ir jiems talkino mokytojai Jolanta Bimbirienė, Darius Agintas bei karjeros koordinatorė Regina Dikinienė.

Nuotraukos >>>


        Lapkričio 26 dieną mūsų mokykloje vyko tarprajoninis mokinių ugdymo karjerai konkursas(II baigiamasis etapas )“Karjeros mokykla“ ,kurį organizavo Molėtų, Širvintų ir Ukmergės karjeros konsultantai ir koordinatoriai. Jame dalyvavo 8 mokinių komandos ir jų „sirgaliai“ (Palaikančios komandos).Visus dalyvius šiltai pasveikino mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kavaliauskienė. Konkursas vyko įdomiai, sklandžiai ir aktyviai. Mokiniai parodė savo žinias karjeros planavimo, profesijos pasirinkimo, verslumo temomis, atlikinėjo praktines užduotis. Mūsų mokyklos mokiniai priiminėjo svečius ir tuo pačiu demonstravo savo praktinius profesinius įgūdžius. Dalyviai po konkurso lankėsi dvaro rūmuose ir apžiūrėjo mūsų mokyklos praktinę bazę ,bei biodujų jėgainę.

Nuotraukos >>>


SUPAŽINDINIMAS SU PROFESIJA

        Lapkričio 21 dieną VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje vyko supažindinimo su profesija pamoka Alantos gimnazijos dešimtokams. Pamoką organizavo karjeros koordinatorė R.Dikinienė ir profesijos mokytojai D.Žygelienė, G.Jakimonytė, S. Skebas. Svečiai, lydimi Alantos gimnazijos mokytojos Žilinskienės, susipažino su mūsų mokykla. Maisto ruošimo laboratorijoje jie kartu su mūsų II kurso padavėjais – barmenais mokėsi kepti šokoladinius keksiukus „Lava“ ir plakti kokteilius. Visiems buvo labai smagu dirbti kartu.
        Dirbtuvėse Alantos gimnazistai susipažino su praktinio mokymo baze; jie taip pat pamėgino tekinti, suvirinti, pavairuoti traktorių.
        Po tokios įvairios ir įdomios veiklos geriant arbatą, vaišinantis pačių keptais gardumynais, vyko pamokos apibendrinimas. Svečiai džiaugėsi ir dėkojo už galimybę susipažinti su mūsų mokykla.Pavaduotoja ugdymui I.Kavaliauskienė pabrėžė, kad renkantis profesiją yra labai svarbu visų pirma susipažinti su ja, suprasti savo norus bei gebėjimus.
        Šis prisilietimas prie profesijos visiems paliko didelį įspūdį, sukėlė daug minčių ir gal būt turės įtakos, renkantis tolimesnį gyvenimo kelią

Nuotraukos >>>


Mokinių stažuotė Maltoje

        Vykdant Alantos technologijos ir verslo mokyklos laimėtą Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projektą Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0842 "Tarptautinė patirtis būsimiems automobilių remonto specialistams ES šalyse" 2 mūsų mokyklos automobilių mechaniko specialybės mokiniai Deividas Gaigalas ir Simonas Kildišis vyko į stažuotę Maltoje. Į stažuote kartu vyko ir po 2 mokinius iš Alytaus RPC, Ukmergės TVM ir Utenos RPMC. 2013 m. spalio 17 – lapkričio 7 dienomis jie stažavosi Maltoje, kur tobulino teorinius ir praktinius profesinius įgūdžius. Moksleivius lydėjo profesijos mokytoja, psichologė Rita Mažvilienė. Priėmė ir visą stažuotės laiką kuravo Stage Malta organizacijos koordinatorė Tifany Taryn Bonavia.
        Stažuotės pradžioje buvo suorganizuotas susitikimas su visa praktikos koordinavimo komanda. Susitikimo tikslas buvo susipažinti su Maltos kultūra, praktikos vietomis ir maltiečių darbo etika. Pirmąją stažuotės dieną vyko susitikimas su praktikos vietų vadovais. Susitikimo metu mokiniai buvo supažindinti su stažuotės dalyvius priimančiųjų organizacijų (Polidano group, Dakar-garage, Sundrive) tikslais ir uždaviniais, su automobilių remonto specialistų rengimo specifika Maltoje. Dalyviai buvo supažindinti su įmonių, kuriose atliks praktiką darbų saugos instrukcijomis, darbo vietos specifika, darbo įrankiais ir medžiagomis. Stažuotės metu mokiniai dirbo automobilių remonto įmonėse: šalino automobilių (mechaninės) transmisijos sistemos, automobilių važiuoklės, automobilių stabdžių sistemos, automobilių vairo sistemos ir elektroninės automobilių sistemos gedimus, tvarkė ir ruošė nuomojamus automobilius.  Kiekvieną penktadienį mokiniai pristatydavo trumpus savaitės pranešimus apie jų atliktą veiklą.
        Be darbinės praktikos mokiniai dalyvavo kultūrinėse programose - išvykose. Pirmiausia mokiniai aplankė sostinę Valetą ir susipažino su priimančios šalies kultūra, tradicijomis ir papročiais. Kitą savaitgalį buvo suorganizuota išvyka į Gozo bei Komino salas. Ten jų laukė kelionė džipais ir nuostabūs gamtos vaizdai. Stažuotės pabaigoje buvo organizuotas stažuotės aptarimas, įteikti sertifikatai, pasidalinta pastarųjų savaičių patirtimi ir įspūdžiais.

Nuotraukos >>>


        Lapkričio 14 dieną mūsų mokykloje lankėsi Joniškio pagrindinės mokyklos aštuntokai, devintokai ir dešimtokai. .Jie susipažino su mūsų mokykla, domėjosi čia rengiamomis profesijomis, mokymo programomis .Mokiniai apžiūrėjo mokyklos teorinę ir praktinio mokymo bazes, stebėjo ,kaip atlieka profesijos praktinio mokymo darbus mūsų mokiniai.

Nuotraukos >>>


        Lapkričio 7 dieną vyko konferencija Vilniuje "Karjeros paslaugų sistemos kūrimas ir plėtra Vilniaus regiono mokyklose" Joje dalyvavo ir mūsų rajono mokyklų karjeros koordinatoriai.

Nuotraukos >>>


        Lapkričio 6 dieną mūsų mokykloje lankėsi Alantos gimnazijos 9 - tokai su mokytoja Daiva Umbrasiene.

Nuotraukos >>>


 Mokinių stažuotė Austrijoje

        Vykdant Ukmergės technologijos ir verslo mokyklos laimėtą Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projektą Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-00836 „Automobilių remonto specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas ES šalyse“ 2 mūsų mokyklos automobilių mechaniko specialybės mokiniai Martynas Esmantas ir Regimantas Maciulevičius 2013 m. rugsėjo 7 - 29 dienomis stažavosi Austrijoje, kur tobulino teorinius, praktinius profesinius įgūdžius.
        Moksleivius priėmė ir visą stažuotės laiką kuravo Land und Forstwirtschafticher Betrieb organizacijos vadovė Aldona Biedermann. Šią organizaciją Ukmergės TVM pasirinko kaip patikimą partnerį dėl jų turimos ilgametės patirties organizuojant tokio pobūdžio vizitus. Stažuotės pradžioje buvo suorganizuotas susitikimas su praktikos vietų vadovais. Susitikimo metu mokiniai buvo supažindinti su stažuotės dalyvius priimančiųjų organizacijų (Moser Feldkirchen autohausas, Denzel Klagenfurt autohausas, Mersedes Bens Klagenfurt autohausas) tikslais ir uždaviniais, su automobilių remonto specialistų rengimo specifika Austrijoje. Pirmąją stažuotės dieną dalyviai buvo supažindinti su įmonių, kuriose atliks praktiką darbų saugos instrukcijomis, darbo vietos specifika, darbo įrankiais ir medžiagomis, buvo aplankytos visos įmonės. Stažuotės metu mokiniai dirbo automobilių remonto įmonėse: šalino automobilių (mechaninės) transmisijos sistemos, automobilių važiuoklės, automobilių stabdžių sistemos, automobilių vairo sistemos ir elektroninės automobilių sistemos gedimus, atliko automobilių patikrą ir rengė automobilius techninei apžiūrai.
        Kiekvieną dieną po darbų mokiniai rinkosi į bendrosios bei profesinės vokiečių kalbos užsiėmimus.
        Be darbinės praktikos ir kalbinio parengimo mokiniai dalyvavo puikiose kultūrinėse programose-išvykose. Pirmiausia buvo suteikta galimybė aplankyti artimiausias kultūrine vietas Sirnitz, Osterreich ir susipažinti su priimančios šalies kultūra, tradicijomis ir papročiais, nacionaline virtuve. Savaitgaliais buvo organizuojamos išvykos į Wolsberg pilį, Klagefurgą. Tačiau pati įsimintiniausia ir įdomiausia išvyka į Veneciją..
        Stažuotės pabaigoje buvo organizuotas stažuotės aptarimas, įteikti sertifikatai, pasidalinta pastarųjų savaičių patirtimi ir įspūdžiais.

Nuotraukos >>>


Žemės ūkio dalykų savaitės akimirkos

        Spalio 21-24 dienomis organizuotas žemės ūkio specialybių mokiniams atvirų pamokų ir integruotų praktinių dalykų mokymas buvo naudingas ir mokiniams, ir mokytojams. Visi turėjo galimybę susipažinti su naujovėmis žemės ūkio srityje. Stebėti ir vertinti savo draugų ir kolegų darbą.
        Didelio ne tik žemės ūkio specialybės mokinių dėmesio susilaukė žemės ūkio produkcijos parodėlė, kurioje buvo surinktos svarbiausios ar dažniausiai auginamas augalų veislės, pateikti jų aprašymai.
Čia buvo įvairių įrankių žirgų priežiūrai, kaustymui, daugybė pasagų rūšių.
        Užsiėmimų metu vertinti nauji technologiniai sprendimai žemės ūkio produkcijos laikymui ir ilgesniam sandėliavimui. Susipažinta su nauju bokštiniu grūdų sandėliavimo būdu bei grūdų džiovinimo ir valymo įrengimais. Mokytasi nustatyti grūdų kokybės rodiklius moderniu „Infratec“ analizatoriumi. Atpažintos bulvių ligos ir kenkėjai, nustatytas bulvių ligotumas sandėliavimo metu, parinktos apsaugos priemonės nuo žaldarių plitimo.
        Atvirų pamokų dalyviai, mokiniai turėjo galimybę susipažinti ne tik su žemės ūkio gamyba, bet ir su produkcijos atliekų, mėšlo, srutų panaudojimu, kadangi mokyklos praktinėje bazėje pastatyta ir jau pradėjo veikti biodujų jėgainė.
        Žemės ūkis be gyvulių – nepilna ir netinkama gamyba. Aptartas mėsinių galvijų auginimas, jo perspektyvos. Mokomojoje fermoje buvo mokytasi kaustyti žirgus.
        Didelį susidomėjimą sukėlė žemės ūkio technika, kurią praktinio mokymo vadovas ir mokiniai parengė pristatymui. Visi įsitikino, kad šiuolaikinės technikos reguliavimas nėra sudėtingas, tačiau labai svarbus, nes tik tinkamas dirvos paruošimas, sureguliuota sėjamoji ar priežiūros, pašarų gamybos mašinos, duoda gerą derlių.
        Mokinių visų mokymosi dienų patirtis, atidumas buvo vertinami viktorinos metu, bei atliekant užduočių testą. Galime džiaugtis, rezultatai tikrai geri: visi įvertinti gerai ir labai gerai.

Profesijos mokytojai M. Skebienė, R. Šimėnienė, D. Grabauskienė, B.Skebas, G.Vinslauskaitė

Nuotraukos >>>


        Mokyklos mokytojos-karjeros koordinatinatorės Reginos Dikinienės dalyvavimas vizito programoje Austrijoje Pagal Leonardo da Vinci mobilumo projektą Nr.LLP-LdV-Vetro-2013-LT-0886

Nuotraukos >>>


        Mokykloje svečiavosi svečiai iš A. Stulginskio universiteto  docentas Kęstutis Romaneckas ir magistrantų grupė Agroekosistemos.

Nuotraukos >>>


Susipažinome su veislininkystės pasiekimais ir pristatėme save

        Kiekvieną rudenį Panevėžio rajone, Algirdiškio k., UAB „Panevėžio veislininkystė“ parodų centre tradiciškai veikia veislinių gyvūnų paroda. Šiuo metu veislininkystė yra valstybės prioritetinė sritis. Tačiau dabar yra daug problemų; mažėja karvių, kiaulių skaičius. Netgi juokaujama, kad kiekvienas emigruojantis lietuvis gal su savimi ir po kiaulę išsiveža. Todėl labai svarbus yra ūkininkų švietimas, jų mokymas.
        Mūsų mokykla, nuolat teikianti mokymo paslaugas ūkininkams, bei ruošianti jaunuosius žemės ūkio specialistus, taip pat dalyvavo šioje parodoje. Mokytojos Ramunė. Šimėnienė ir Gedvilė. Vinslauskaitė, praktinio mokymo vadovas Stasys Skebas ir moksleiviai – III kurso ekologinio ūkio darbininkai – Karolis .Stankus ir Mindaugas .Bilinskas pasakojo parodos lankytojams apie mokyklą, pristatė studijų programas. Visus vaišinome ekologiškais produktais – medumi iš mokyklos bityno, pačių mokytojų suslėgtu sūriu ir iškepta duona – gardu ir sveika. Daug sužinojome apie veislininkystės rezultatus, dabartines problemas, galimus jų sprendimo būdus, gėrėjomės puikiai išaugintais, su meile išpuoselėtais gyvuliais, įgijome reikalingų kontaktų. Smagu, kad parodos dalyviai buvo apdovanoti gražiais suvenyrais.

Nuotraukos >>>


Projekto „Educate for business“ darbo grupių susitikimas Alantoje

        Rugsėjo 10-11 dienomis VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla organizavo projekto „Educate for business“ (projekto kodas LLIV-325) partnerių susitikimą. Jame dalyvavo atstovai, projekto vykdymo grupės nariai bei įstaigų vadovai iš visų 6-šių projekto partnerių organizacijų. Susitikimo metu buvo sprendžiami svarbiausiai šiandienos projekto klausimai, planuojamos veiklos ateinančiam pusmečiui.
        Be darbinių klausimų, susitikimo dalyviai buvo supažindinti ir su mokykla, mokyklos praktikos baze. Kadangi didžioji dalis svečių pirmą kartą lankėsi mūsų mokykloje, visi ypač domėjosi mokyklos praktinės bazės galimybėmis, turima įranga ir mokymo proceso vykdymo ypatumais.
        Dalyviai taip pat turėjo galimybę nuvykti į Molėtų rajone dirbančias įmones, susipažinti su regiono ypatumais.


        Rugsėjo 12 dieną įvyko bendrai organizuotas socialinių partnerių-Molėtų skyriaus Utenos Teritorinės darbo biržos ir VšĮ Alantos TVM susitikimas tema ”Profesinio mokymosi galimybės” Su susirinkusiais jaunais žmonėmis, ieškančiais darbo ir savęs realizacijos galimybių kalbėjosi darbo biržos direktorius Rimvydas Kazlas, VšĮ Alantos TVM direktorius Vladas Pusvaškis ,karjeros koordinatorė Regina Dikinienė. Susirinkusiems buvo pristatytos mokymo programos VšĮ Alantos TVM ir papasakota apie mokymosi galimybes. Prieita vieningos nuomonės, kad norint integruotis į darbo rinką būtina turėti kvalifikaciją.

Nuotraukos >>>


Expo Utena 2013

        Rugsėjo 6-7 dienomis, Utenos daugiafunkciniame sporto centre vyko V- oji tarptautinė verslo paroda „Expo Utena“, kurioje mūsų mokyklą pristatė mokyklos mokytojai bei mokiniai.

Nuotraukos >>>


Gegužės 31-birželio 16 mokykloje vyksta karjeros savaitės renginiai baigiančiųjų kursų mokiniams:
Gamybinių praktikų pristatymas-gynimas
Susitikimai su darbdaviais
Susitikimai su aukštųjų mokyklų atstovais
Karjeros planų pildymas su baigiamų jų kursų mokiniais


        Gegužės 5 dieną mūsų mokykloje lankėsi Alantos gimnazijos dešimtokai kartu su mokytojomis Aldona Zenevičiene ir Audrone Dubauskiene. Mokiniai domėjosi domėjosi mūsų mokykloje rengiamomis profesijomis, alternatyvios energijos šaltiniais ir jų pritaikymu, lankėsi naujai įrengtose praktinio mokymo dirbtuvėse

Nuotraukos >>>


Svajonių profesijos ieškant – draugystė su globos namais tęsiasi

05 15 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje vėl lankėsi globos namų auklėtiniai. Šį sykį su auklėtoja Birute Grabauskaite atvyko 12 pirmos – penktos klasės moksleivių iš 3 šeimynų. Auklėtiniai, padedami vyr.profesijos mokytojos Ramunės Dragūnienės ir mūsų moksleivių galėjo padirbėti su kasos aparatais. Pas vyr.profesijos mokytoją Ramunė Šimėnienę jie mokėsi pažinti grūdus, iš jų gaminamas kruopas, susipažino su įvairiais bitininkystės įrankiais, ragavo šiųmečio medaus su koriukais. Auklėtiniai taip pat apžiūrėjo mokomosiose laboratorijose esančią techniką, visi su džiaugsmu ir smalsumo troško įsiropšti į traktorių, pasukioti vairą...
Kartu vykdant profesinį orientavimą su globos namų auklėtiniais vyko atvira maisto ruošimo technologijų pamoka, kurią vedė profesijos mokytoja metodininkė Dalia Žygelienė. Padedami mūsų antrakursių padavėjų barmenų, auklėtiniai kepė sausainius, dekoravo juos, plakė kokteilius, o po to visi draugiškai vaišinosi prie bendro stalo ir aptarė savo įspūdžius. Mažieji pažadėjo nupiešti savo svajonių profesiją, ir pavaizduoti savo įspūdžius, įgytus šioje mokykloje. Pasivaišinę vaikai lankėsi Alantos dvare, susipažino su muziejumi, biblioteka, dvaro istorija. Visur mūsų svečius lydėjo mūsų studentas, 2 kurso apsaugininkas Arnas Petrauskas, karjeros koordinatorė Regina Dikinienė, ir aš, aprašiusi visą veiklą – Laima Pacevičienė.Tad dabar lauksime piešinukų ,kurios eksponuosime mūsų mokykloje.

Nuotraukos >>>


MĖGSTAMA PROFESIJA = TIESUS GYVENIMO KELIAS

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla ir toliau tęsia gerą tradiciją – supažindinti rajono moksleivius su mokykloje rengiamomis profesijomis. Juk tinkamai pasirinkta profesija yra vienas iš svarbiausių dalytų gyvenime, užtikrinanti vietą mūsų visuomenėje. Ypač svarbu integruotis mokiniams, turintiems specialių mokymosi poreikių ir elgesio sutrikimų. Jiems būtina kuo anksčiau domėtis profesijomis, kad galėtų pasirinkti tai, kas atitinka jų poreikius bei galimybes. Todėl labai džiugu, kad gegužės 2 mūsų mokykloje lankėsi grupelė (17 vaikų, 5-12 klasių) Molėtų globos namų auklėtinių, lydimi nuoširdžių auklėtojų Ievos Stasiūnienės ir Birutės Grabauskaitės. Karjeros koordinatorė Regina Dikinienė supažindino vaikus su mokykla, papasakojo apie ruošiamas profesijas. Visiems norėjosi įlipti į traktorių, pasukioti automobilio vairą. Susipažinę su mokykla, vaikai pasiskirstė į dvi grupeles. Viena grupelė vyko į mokyklos fermą, kur dalyvavo profesijos mokytojos Gevilės Vinslauskaitės žirgininkystės praktinio mokymo pamoka : vaikai mokėsi pakinkyti žirgą, iššukuoti ponį, ir jiems talkino mūsų moksleiviai. O žirgeliai visus noriai pavežiojo po gyvenvietę. Smagu, kad 12 metų auklėtinis Artūras Zacharevskis mums padovanojo savo paveiksliuką su žirgu. Jis žadėjo čia mokytis ateityje, nes, būdamas pas globėjus jau susipažino su žirgais.
Kita vaikų grupė mokinių praktiškai susipažino su kasininko – apskaitininko profesija.Jie dalyvavo profesijos mokytojos Ramunės Dragūnienės praktinio mokymo pamokoje. Vaikai galėjo padirbėti su kasos aparatais – vieni buvo „pirkėjai“, o kiti – „kasininkai.“ Užteko ir prekių ir pinigėlių (deja, dirbtinių.) Iki soties susipažinusios su viskuo, kas juos domina, vaikų grupės apsikeitė - „žirgininkai“ tapo „ kasininkais“ ir atvirkščiai. Po šių praktinių užsiėmimų auklėtiniai lankėsi Alantos dvaro rūmuose, kur susipažino su dvaro istorija, biblioteka, muziejumi.
Manau, kad toks praktinis susipažinimas su profesijomis buvo labai naudingas, ir ateityje jis bus dar ne vienas.

L.Pacevičienė.


Profesijų šventė Utenoje

Balandžio 23 dieną grupė mokyklos mokinių buvo išvykusi į Utenos RPMC. Kartu vyko profesijos mokytojos metodininkės Dalia Žygelienė, Gintarė Jakimonytė, Vaida Saugūnienė. Dalyvavome profesijų šventėje 2013 „Kai užaugsiu, aš būsiu....., nes...“. Dėkojame mokiniams, kurie žaismingai pristatė savo mokyklą Utenoje:
Tadui Baranauskui, Sauliui Petrėnui, Egidijui Juozui Sazonui, Gerdai Jočytei ir Regimantui Maciulevičiui.

Nuotraukos >>>


Latvijos mokinių vizitas Alantos technologijos ir verslo mokykloje

        2013m balandžio 8-14 ir 15-21 d. mūsų mokykloje lankėsi grupės moksleivių iš Latvijos Austrumlatgale ir Middlelatgale profesinių mokyklų pagal Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo projektą „Educate for business“.
        Pirmąją savaitę viešėjo automechanikos specialybės mokiniai, kurie kartu su mūsų mokyklos mokiniais lankė pamokas, dalyvavo užsiėmimuose, tobulino savo praktikos žinias. Be profesinės patirties svečiai išsivežė ir įspūdžių iš kelionių po Molėtų apylinkes, kelionės į Vilnių, kur aplankė Peugeot ir Nissan centrus, automechanikos ir verslo mokyklą.
        Antrąją savaitę viešėjo aptarnavimo specialybės mokiai, kurie kartu su mūsų mokyklos padavėjo- barmeno specialybės mokiniais dalyvavo bendrose pamokose, išvykose. Vyko aptarnavimo bare dalyko pamoka, kurios metu mokiniai virė įvairias kavas, jas pateikė, degustavo. Maisto ruošimo technologijos pamokoje mokiniai susipažino su lietuviška virtuve, gamino patiekalus, degustavo. Mūsų padavėjo- barmeno specialybės mokiniai demonstravo kokteilių ruošimo ypatumus, serviravo stalus, įtraukė į bendrą veiklą ir latvių mokinius.
        Išvykų metu aplankėme maitinimo įmones : „Gintaro barą“ Molėtuose ir restoraną „Lauro lapas“ Vilniuje. Taip pat lankėmės Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, Gedimino pilyje, apžiūrėjome Vilniaus senamiestį, Trakų pilį.

Nuotraukos >>>


Balandžio 16 dieną mokykloje vyko seminaras grupių vadovams tema “ Klasės valandėlių temos ir užduotys susijusios su mokinių ugdymu karjerai ir mokinių karjeros plano sudarymu“

Seminarą vedė Molėtų švietimo centro karjeros konsultantės
Daiva Jucienė ir Alma Vidžiūnienė

Buvo Pateiktos užduotys ir (Pagal Mokytojo bei Mokinio knygų temas) rekomendacijos . Tiek užduotis, tiek temas galima adaptuoti pagal savo mokinių poreikius. Rekomenduota karjeros planų pildymui skirti bent 5 klasės valandėles (viena klasės valandėlė per mėnesį (sausio-gegužės mėn.)

Grupių vadovai patys atliko nemažai užduočių,konsultavosi rūpimais klausymais


 Dėmesio !!!

Kovo 25-29 dienomis mokykloje vyks

ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ

Kviečiame atvykti 7-12 klasių mokinius, jų tėvelius, mokyklų, karjeros koordinatorius ir visus norinčius dalyvauti.


Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. 2013 metų sausio mėnesį baigti karjeros specialistų mokymai ir įdarbinimai. Projekto veikloms įgyvendinti įdarbinti 919 karjeros koordinatoriai ir 102 karjeros konsultantai. Su mokyklomis pasirašytos 786 sutartys.
Projektas inicijuoja karjeros planus, kurie yra naujovė švietimo sistemoje. Karjeros planas yra veiksmų seka, padedanti siekti karjeros tikslų. Apima savęs pažinimo ir karjeros veiklų išdėstymą laike bei numato išteklius toms veikloms įgyvendinti. Daugelyje mokyklų vyksta įvairios veiklos ugdančios mokinių karjeros kompetencijas. Karjeros planas padės susisteminti ir reflektuoti įgyjamas patirtis.
Daugelis sėkmingų žmonių įvardindami pačią pagrindinę charakterio savybę padėjusią jiems susikurti sėkmė mini gebėjimą padaryti tai, ką reikia padaryti. Mokinys galbūt ir  nesuprastų, jog net paprastas darbas toks kaip žolės pjovimas gali padėti ugdyti šią savybę.  Karjeros planai padeda atrasti ryšius tarp kasdieninių veiklų ir įvairių karjeros kompetencijų. Karjera nėra procesas, kuris prasidės kažkada po studijų baigimo. Karjeros kompetencijas galima ugdyti jau šiandien išsikeliant ir įgyvendinant įvairius tikslus, lankant būrelius, dalyvaujant įvairių jaunimo organizacijų veikloje, savanoriaujant.
Rinkos ekonomika, globalizacija teikia mokiniams daug šansų, tačiau daugėja ir pavojų.
Kadangi ateitį nuspėti ir suplanuoti darosi vis sunkiau, svarbu išugdyti gebėjimą lanksčiai reaguoti į pokyčius, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir gebėjimą reikalui esant pačiam imtis iniciatyvos.
Karjeros plano nauda mokytojui yra ta, jog jis turės sistemą tikslingai padedančią vienoje vietoje fiksuoti mokinio karjeros kompetencijas. Mokiniui nauda yra ta, jog jis pradės objektyviau save pažinti ir vertinti. Supras, jog vertingos yra ne tik žinios, bet ir įvairios kitos patirtys. Plano pildymas padeda matyti stipriąsias bei savo silpnąsias puses, kiek ir kokių jie turi įgūdžių, kiek ir kokių reiktų įgyti. Į karjeros planą yra surašoma tikslinė informacija apie pasiekimus, gautus apdovanojimus, siekius, vertybes, dominančias profesijas. Jis susistemina visą reikiamą informaciją, kuria galime remtis rinkdamiesi studijas ir profesiją.
Geriau suprasdamas, kam jam reikalingos vienokios ar kitokios žinios ir kaip jas įgyti, mokinys mažiau blaškysis, priims teisingesnius sprendimus dėl mokymosi krypčių, studijų programų, profesijų, darbą siūlančių skelbimų – tokiu būdu patirs mažiau nusivylimų ir streso, taupys savo ir kitų laiką bei valstybės švietimui skirtus pinigus.
Galvojimas apie ateitį bus labiau koncentruotas į konkrečių veiksmų atlikimą, domėjimąsi pasirinktomis sritimis. Mokinys įpras sisteminti svarbią informaciją reikalingą orientuojantis darbo pasaulyje. Išmoks dirbti su tikslais, juos analizuoti, kurti jų įgyvendinimo planą ir reguliariai peržiūrėti progresą, atlikti reikiamas korekcijas.
Karjeros planai plačiai naudojami visame pasaulyje. Daugelyje šalių karjeros planas yra pagrindas CV rašymui. Kai kurie darbdaviai mielai susipažįsta ir su pačiu karjeros planu. Darbdaviui ruošiant informaciją apie save tai bus puikus ramstis padedantis atsirinkti reikiamą informaciją, nes dažnai pamirštame ar net nepagalvojame, jog kažkurios mūsų patirtys gali būti įdomu darbo pasaulyje.
Karjeros planus, turėtų pasirengti kuo didesnis kiekis moksleivių, jie yra paruošti 5-12 klasių moksleiviams. Karjeros plano pildymas - ne vienkartinis veiksmas, o procesas, kuris gali būti kūrybiškas, lankstus ir kiekvienas mokytojas bei karjeros specialistas gali drąsiai koreguoti karjeros planą pagal savo supratimą. Tačiau jei norime kiekvieną grafą užpildyti išsamiau, patirdami, ką reiškia kiekvienas rašomas žodis, galime pasitelkti kūrybiškumą, pasisemti idėjų iš Mokytojo ir Mokinio knygų. Karjeros planų turinys yra derinamas su bendrąją ugdymo programa. Tai gali būti puikus užsiėmimas klasių auklėtojams klasių valandėlių metu. Daugybė karjeros plano dalių sutampa su etikos, ekonomikos ir kitomis pamokomis, tad plano pildymas gali būti integruotas į šias pamokas, Darbą su karjeros planais organizuoja mokyklos karjeros koordinatorius ir mokyklą atvykstantis karjeros konsultantas, tad kiekvienas mokytojas ir klasės auklėtojas gali kreiptis pagalbos į juos.
Karjeros planų pavyzdžius ir jų pildymo instrukcijas galite rasti svetainėje www.mukis.lt skyrelyje skirtame mokytojams prie metodinės medžiagos.


Kovo 6 dieną mūsų mokykloje svečiavosi Molėtų pagrindinės mokyklos aštuntokai lydimi karjeros koordinatorių Gražinos Žalienės ir Aleksandros Suchodimcevos. Mokiniai susipažino su mokykla ir mokykloje rengiamomis profesijomis, dalyvavo Apskaitininkų –kasininkų specialybes mokinių profesinio meistriškumo konkurso viktorinoje.

Karjeros koordinatorė Regina Dikinienė

Nuotraukos >>>


Profesinis informavimas ir orientavimas mūsų mokykloje

Vasario 27 dieną į mūsų mokyklą buvo atvykusi didelė Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokinių grupė su juos lydinčia mokytoja Jolita Baltiūnaite. Su mokiniais buvo kalbėta apie profesijos pasirinkimo reikšmę, kad profesijos įgijimas gali būti pirmasis žingsnis pasirenkant karjerą. Mokiniai buvo supažindinti su mūsų mokykloje rengiamomis profesijomis: apžiūrėjo profesinio mokymo klases, susipažino su bendra mokyklos specifika. Dėmesio sulaukė ir gerai įrengta mūsų mokyklos gamybinė bazė ir dirbtuvės. Ekskursijos pabaigoje mokiniai aplankė senuosius dvaro rūmus, biblioteką, muziejų...

Nuotraukos >>>


Paroda „Mokymasis, studijos, karjera 2013“

        Vasario 7-9 d. mūsų mokyklos mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo parodoje „Mokymasis, studijos, karjera 2013“, kurioje pristatė mokyklą. Parodos lankytojai buvo vaišinami ekologiškomis sultimis bei kulinarinio paveldo gaminiais. Mokiniai kvietė parodos lankytojus ir dalyvius prisidėti prie gražios iniciatyvos numegzti margaspalvį „Studijų“ šaliką.
        Dalyvaudami šioje parodoje ne tik pristatėme savo mokyklą, bet ir sustiprinome įvairiapusį bendradarbiavimą su kolegomis iš kitų mokymo įstaigų.

Nuotraukos >>>


Karjeros kompetencijų ugdymo poreikio tyrimas. Rezultatai >>>


Sausio 24 dieną mūsų mokykloje lankėsi Molėtų pagrindinės mokyklos dešimtokai kartu su karjeros koordinatorėmis Aleksandra Suchodimceva ir Danguole Žaliene. Mokinius pasitiko mūsų mokyklos karjeros koordinatorė Regina Dikinienė , o jai talkino , priimant svečius , antro kurso Apsaugos darbuotojo specialybės mokinys Arnas Petrauskas.
Svečiai domėjosi mokykloje rengiamomis profesijomis, jų programomis, apžiūrėjo mokymosi , bei praktinę bazes. Domėjosi mokyklos sportiniu ir kultūriniu gyvenimu. Aplankė senųjų rūmų biblioteką ir muziejų.
Kai kurie iš jų jau apsisprendę mokytis baigę dešimt klasių mūsų mokykloje.....

Nuotraukos >>>


Verslumo savaitė

 Baras „Pagunda“

Sausio 21-25 d. mokykloje padavėjo- barmeno specialybės III kurso mokiniai kartu su profesijos mokytojomis Dalia Žygeliene, Gintare Jakimonyte, Jolita Michnevičiene įsteigė mokomąjį barą „Pagunda“. Mokiniai paruošė patalpas, sudarė desertų ir gėrimų meniu, pasirūpino produktais, apskaičiavo kainas. Lankytojai galėjo užsisakyti įvairiųkavų, arbatų, pieniškų kokteilių, paskanauti desertais. Visus maloniai, kultūringai aptarnavo padavėjai. Iš lankytojų sulaukėme gražių atsiliepimų, pagyrimų ir palinkėjimų, kad baras veiktų ir toliau.

Dėkojame PB3 mokiniams už nuoširdų, atsakingą darbą:
Irmai Grigeličiūtei
Tatjanai Loginovai
Eduardai Valiulytei
Ievai Bilinskaitei
Merkuriui Grigui
Evaldui Prušinskui
Deividui Žiškai
Deimantui Žigeliui
Renatui Lasiui

 

Nuotraukos >>>


Profesinio Meistriškumo konkursas

I-Etapas vyko Sausio 21, 24 dieną. „Moku ne tik ardyti bet ir sujungti“
Darbai buvo atliekami nuo 08.30 iki 15.00 val.
Profesinio meistriškumo I-Etapo metu buvo atliekami metalo suvirinimo, sriegiavimo, kalimo bei tekinimo darbai.
Šie darbai buvo atlikti mokyklos mokomosiose dirbtuvėse.

II-Etapas vyko Sausio 22, 23 dieną. „Automobilių techninės patikros ir remonto paslaugos“
Paslaugos buvo teikiamos nuo 08.30 iki 15.00 val.
Antro etapo metu buvo atliekamos šios paslaugos: starterio keitimas, starterio įvorių, angliukų ir pavaros keitimas, pavarų dėžės keitimas, vandens siurblio keitimas, dirželio keitimas (generatoriaus, vairo stiprintuvo), sankabos disko keitimas, rato nuėmimas, uždėjimas (rato montavimas, balansavimas), stabdžių sistemos remontas (stabdžių kaladėlių keitimas), šarnyrų ir guolių keitimas (įvorių), šviesų tikrinimas, tepalų keitimas, vairo stiprintuvo skysčio keitimas, variklio alyvos patikrinimas, automobilio salono valymas (siurbimas dulkių siurbliu), filtrų keitimas (oro, kuro, salono), pakabos remontas (amortizatorių keitimas), vairo mechanizmo remontas, termostato keitimas, generatoriaus keitimas ir remontas.

Verslumo savaitės metu šaltkalvystės, suvirinimo bei automobilių remonto paslaugas teikė Automobilių remontininkų III kurso moksleiviai.

Nuotraukos >>>


        Sausio 10 dieną vyko VšĮ Alantos TVM mokinių ,Alantos gimnazijos ir Molėtų pradinės mokyklos mokinių integruotų pamokų ciklo baigiamasis etapas, skirtas pradinukų profesiniam orientavimui. Pamokų dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldumynais už surengtą piešinių parodėlę “Kai užaugsiu, būsiu...“ Mažieji savo piešinukuose vaizdavo profesijas kurias jie norėtų įgyti.
Visiems labai patiko dalyvauti profesijos pamokose-ateityje pradinukai norėtų padalyvauti panašiose pamokose kartu su tėveliais ,kurie tikrai neabejingi vaikų svajonėms........
Mūsų mažieji draugai apdovanojo mus jų pačių padarytais medaliais

Karjeros koordinatorė
Regina Dikinienė

Nuotraukos >>>


        2012 gruodžio 19 dieną mūsų mokyklos karjeros koordinatorė Regina Dikinienė kartu su II apsaugos darbuotojo specialybė mokiniu Arnu Petrausku dalyvavo Anykščių rajono Jono Biliūno gimnazijos karjeros dienoje. Jie artimai pabendravo su šios mokyklos 10 –tų ir 12-tų klasių mokiniais. Mokiniams buvo papasakota apie mūsų mokyklą, profesijos pasirinkimo reikšmę planuojant savo karjerą ,pristatytos mūsų mokykloje rengiamos specialybės, mokymo programos .

Nuotraukos >>>


KALĖDINĖ ŠIRDIS- MUGĖJE

        Gruodžio 13-oji mūsų mokykloje (Alantos TVM) švytėjo ir žėrėjo lyg graži kalėdinė eglutė – juk čia vyko jau tradicine tapusi mugė. Sveikindama visus užklasinių renginių organizatorė Vaida Saugūnienė gražiai pasakė, kad „kalėdinė širdis– tai laukianti, duodanti ir mylinti širdis.“ Tuo netrūkome įsitikinti. Mugės dalyvius ir lankytojus pasveikino mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui I.Kavaliauskienė, bei garbingi svečiai – rajono meras S.Žvinys, Panevėžio pramonės ir prekybos rūmų atstovas S.Rybakovas, Alantos seniūnas J.Kemėšius. Savo šokiais visus džiugino A.Ališkevičiūtės vadovaujamas jaunimo kolektyvas. Atidarant mugę buvo paskelbta, kad vyks loterija, kurios pinigėliai skirti labdaringam tikslui. Veiklus Molėtų jaunimas nori pagelbėti molėtiškiui, trylikamečiui Arūnui Mikšėnui, nuo 5-erių metų sergančiam raumenų atrofija. Mirus tėčiui, Arūnas gyvena su mama ir mokosi Kauno spec.Apuolės mokykloje. Norima jam nupirkti ypatingą čiužinį, masažuojantį visą kūną.
        Buvo smagu pasidairyti po mugės dalyvių prekystalius, pakalbinti juos. Šeimininkai – Alantos TVM prekiavo medumi iš mokyklos bityno, gardžiais meduoliais, namine duona, stalių dirbiniais, dailės būrelio nariai (vadovė mokytoja Eglė Vyštartaitė) prekiavo savo mielais dirbinėliais. Moterys ypač noriai būriavosi prie Nijolės Katinienės reklamuojamos ir parduodamos firmos „Tiande“ produkcijos, mat čia, vietoje buvo atliekamos nemokamos SPA procedūros – na kuri gi nenorės švelnių, minkštų rankučių? Kartu moterys grožėjosi ir Daivos Lesnikauskienės blauzdinėmis.
        Mugės lankytojai žavėjosi kaip visada nuostabiais Naujasodžio tautodailininkių A.Bareikienės, R.Žiagūnienės, T.Sabaliauskienės, J.Čekelienės siuviniais, nėriniais ir kitais darbais. Džiugu, kad mugėje dalyvavo Ernestas Žalalis su savo originaliais medžio dirbiniais. O pastovaus mūsų mugių dalyvio Rimanto Ordino žalvario papuošalų skrynia turbūt yra neišsenkanti. Darbštuolė Jadvyga Valeikienė paruošė mugei įvairių įdomių sagių bei siuvinių. Ūkininkai Aldona Dragūnienė ir Skebas Bronius prekiavo ekologiškais obuoliais, pastarnokais ( kepti jie skanūs, pati įsitikinau), pupelėmis, morkomis, bulvėmis. Aldona taip pat visus masino savo gražiomis megztomis riešinėmis.
Gardūs Ninos Leontjevos tortai greitai išnyko nuo prekystalio. Visus viliojo skanūs UAB „Alantos agroservisas“ mėsyčių kvapai.
        Žavėjausi Rimos Sauskantienės, tautodailininkės iš Vilniaus odos bei kitokiais juvelyriniais dirbiniais. Menininkė prisipažino, kad ji daugiausia dirba iš odos ir lino, ir „mėgsta pažaisti su karoliukais“. Mane nustebino netikėtas atradimas – Jūratės ir Rimo Kerulių veltinio darbai. Darbštuolė, meniškos prigimties Jūratė velti išmoko pati. O šalia Jūratės išdidžiai prekiavo mūsų studentė – II kurso apsaugininkė Laura Lunytė. Mergina užsiima tokiu netipišku panelėms menu – medžio darbais, jos kūriniai jau yra buvę parodose. Tikrai– darbščios moteriškos rankos viską gali.
Ramybe ir šviesa, šventine nuotaika dvelkė Albino Dimsko tapybos darbai. Pirmą kartą šioje mugėje dalyvavo Verbiškių bendruomenės centras, jo pirmininkė Bronė Grigonienė džiaugėsi smagia kalėdine nuotaika, gražiai vedamu renginiu. Įvairiais vaikų dirbiniais prekiavo mūsų brangūs kaimynai – Alantos gimnazija ir vaikų dienos centras „Daigelis“, nuoširdūs kūrinėliai, ko gero, buvo greičiausiai išpirkti. Mugės lankytojai džiaugėsi neįgalių žmonių darbais – gausybę dirbinių pristatė Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga ir Molėtų neįgaliųjų integracijos ir užimtumo centras. Man (smaližei) labai norėjosi suvalgyti Ukmergės TVM keptus kalėdinius namelius. Džiaugėmės, matydami gardžiomis ekologiškomis vaistinėmis arbatomis prekiaujančią Liudą Pusvaškienę. Daug kas mielai pirko ypatingus Vaidos Zlatkutės aliejus. Čeberekienė Alvyda ir Bronytė Juknonytė savo kojinėmis ir pirštinėmis galėjo sušildyti visus norinčius įsigyti jų dirbinių. Lankytojus žavėjo originalūs Onos Vaičienės atvirukai, sagės. Moterys įdėmiai rinkosi Reginos Karbauskės juvelyrinius dirbinius. Ūkininkė Šeikienė Vanda masino visus medumi ir arbatomis. Žvilgsnį traukė išdidūs kaltiniai kryžiai – tai VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro darbai, originali Utenos kolegijos eglutė, puošta pirštinytėmis iš spec.kartono.
        Štai ir apėjote kartu su manimi visus stalus. Tačiau ar įmanoma viską perduoti žodžiu – tą linksmą šurmulį, spalvas, šypsenas, ir geriausius mažyčio karpyto angeliuko linkėjimus visiems nuo kuklaus mano pačios staliuko....

Nuotraukos >>>


Šou „Kelias į rinką“

Prasideda šou „Kelias į rinką“ renginiai, skirti mokinių verslumo ugdymui. Vartotojų vertinimui paruoštą prekinė produkciją Kalėdinėje mugėje (gruodžio 13 dieną, 10 val.) pristatys žemės ūkio gamybos verslo darbuotojų ir darbininkų bei padavėjų – barmenų grupės mokiniai.

Organizatoriai


Prisiliesti prie profesijos

Lapkričio 26-30 dienomis mūsų mokykloje vyko profesinio orientavimo ir informavimo savaitė. Veiklą savaitės metu organizavo karjeros koordinatorė Regina Dikinienė. Pas mus lankėsi ir su įvairiausiomis mokykloje rengiamomis profesijomis susipažino Alantos gimnazijos pradinių klasių (kartu su mokytojomis ž. Arlickiene, I.Žiogiene, E.Arčiamiene) ir Molėtų pradinės mokyklos 4A klasės mokinukai, lydimi mokytojos Almos Repečkienės ir vienos mokinės mamos – Evos Alimienės. Labai džiugu, kad tėveliai neabejingi savo vaikų svajonėms apie būsimas profesijas. Pradinukai praktiškai susipažino su šiomis profesijomis: apskaitininko- kasininko, automechaniko, ekologinio ūkio darbininko, padavėjo-barmeno. Praktinius užsiėmimus vedė patyrę profesijos mokytojai: R.Dragūnienė, R.Šimėnienė, V.Limba, D.Žygelienė.
Pasveikindamas mažuosius mokyklos svečius, direktorius V.Pusvaškis pabrėžė, kad nėra „murzinų“profesijų, kad darbininkiškos specialybės yra itin reikalingos, išreiškė viltį, kad ateityje Lietuvoje bus daug darbo vietų, geras užmokestis ir nereikės duonos kąsnio ieškotis užsienyje.
Norint, kad vaikai susipažintų su visomis numatytomis profesijomis, kad galėtų praktiškai padirbėti, jie pasiskirstė į grupeles, kurios keitėsi vietomis.
Mokytoja R.Šimėnienė supažindino vaikus su avilio istorija, su bičių šeimos nariais. Pradinukai degustavo medų, mokytoja taip pat papasakojo apie duonos kelią, aiškino, kaip atskirti javų rūšis.
Mokytojas V.Limba ir II kurso automechanikai supažindino vaikus su traktoriaus ir automobilio sandara. Berniukai virpėjo iš nekantrumo, kad tik spėtų įsėsti į modernų traktorių ir pasukioti jo vairą.
Šilčiausia buvo maisto ruošimo kabinete, mat čia mažieji „konditeriai“ patys kepė sausainius ir dekoravo juos šokoladu. Čia visą procesą organizavo mokytoja-metodininkė D.Žygelienė, o jai talkino I ir IĮ kurso padavėjai-barmenai. II kurso moksleivės Sandra Kuoraitė ir Kristina Patašiūtė pastebėjo, kad mažiesiems viskas įdomu, jie visko klausia. Kristina užsiminė, kad ir pati norėtų būti profesijos mokytoja ir mokyti vaikus. Abi moksleivės teigė, kad įgavo daugiau bendravimo įgūdžių su mažais vaikais, nes juk joms , kaip padavėjoms- barmenėms teks aptarnauti įvairaus amžiaus klientus.
Pradinukai, susipažindami su apskaitininko- kasininko profesija „dirbo“ „parduotuvėje“ „Alantaxima“. Kas vaikystėje nežaidė pardavėjų? O čia buvo galima padirbėti su tikru kasos aparatu– skenuoti priekių kodus, skaičiuoti popierinius pinigus, atiduoti grąžą. Taip pat smagu buvo rinktis prekes kaip tikroje parduotuvėje.. Šį parduotuvės darbą organizavo profesijos vyr.mokytoja R.Dragūnienė, o jai talkino I kurso paskaitininkės-kasininkės. Moksleivė Agnė Masilionytė sakė, kad dirbdama su vaikais, ji įgijo kantrybės, kuri labai reikalinga jos profesijoje, ji pastebėjo, kad vaikai yra labai imlūs ir su kiekvienu reikia bendrauti skirtingai.
Išbandę profesijas, vaikai dalijosi įspūdžiais prie vaišių stalo, kurį puošė jų pačių kepti sausainukai, tirpte tirpstantys burnoje. čia jie taip pat sužinojo, kaip reikia gražiai aptarnauti svečius. Mokytojos dėkojo už įdomius užsiėmimus, mama Eva Žalimienė džiaugėsi, kad vaikai praktiškai susipažino su profesijomis, kad gal tai turės įtakos jų ateities pasirinkimui. Buvo sutarta, kad vaikai savo įspūdžius išreikš piešiniuose, vyks jų paroda, o patys gražiausi ir originaliausi bus apdovanoti. Manome, kad toks bendravimas su mažaisiais vyks ir ateityje.

Nuotraukos:

Maisto ruošimas >>>
Ekologinė augalininkystė, bitininkystė >>>
Prekyba, apskaita >>>
Automobiliai, ž.ū.technika >>>

Mokinių piešiniai >>>


Mokomoji išvyka po Vilniaus viešbučius UAB „Vilniaus Narutis“ ir „Radisson Blu Hotel Lietuva“

        Šių metų lapkričio 13 d. padavėjo barmeno (III kursas ir I-II kursai po dvylikos klasių) bei apskaitininko ir kasininko specialybės mokiniai lydimi vyr. profesijos mokytojų Jolitos Michnevičienės ir Ramunės Dragūnienės vyko į Vilniuje esančius viešbučius UAB „Vilniaus Narutis“ ir „Radisson Blu Hotel Lietuva“ susipažinti su viešbučių restoranais, barais, apgyvendinimo paslaugomis, furšetų - banketų, konferencijų organizavimo ypatumais bei vykdomos veiklos dokumentavimu.
        Viešbutis UAB „Vilniaus Narutis“ – tai privatus viešbutis, įsikūręs Vilniaus senamiestyje, Pilies gatvėje. Salėse galima rengti uždarus įmonių vakarus, organizuoti šeimos šventes, priimti užsienio delegacijas. Elegantišką restorano dizainą sukūrė garsi prancūzų interjero dailininkė Anne Toulous. Viešbutyje yra trys puikaus interjero salės, kurios tinka konferencijoms, seminarams, įmonių vakarams, banketams ir pobūviams iki 120 žmonių organizuoti. Visos salės aprūpintos konferencine technika. Viešbutyje yra 50 kambarių, kuriuose vienu metu gali apsistoti iki 94 svečių.
        Vilniaus centre, dešiniajame Nėries krante iškilęs viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“ yra didžiausią konferencijų centrą turintis viešbutis Vilniaus mieste. Dideliame 1 200 vietų konferencijų centre yra net 17 konferencijų salių. Apgyvendinimui skirti 291 kambariai. Viešbučio 22-ajame aukšte įsikūręs baras „Skybar“ svečiams atveria vieną gražiausių Vilniaus panoramų.
         Mokomoji išvyka mokiniams paliko įspūdį, jie daug pamatė ir sužinojo iš administracijos personalo viešbučių pristatymo metu.

Nuotraukos >>>


Išvyka į parodą „BaltShop. BaltHotel. BaltGastro 2012“

Lapkričio 8d. padavėjų- barmenų specialybės mokiniai lankėsi Vilniuje parodoje „BaltShop. BaltHotel. BaltGastro 2012“. Ši paroda lankytojams suteikia galimybę plačiai pažvelgti į visą svetingumo verslą – nuo novatoriškos įrangos virtuvėms, naujausių maisto ruošimo technologijų iki gatavų produktų ir profesionalaus jų vertinimo bei pateikimo, nuo įrangos, įvairiausių priemonių, interjero detalių ir puošybos elementų, tekstilės, uniforminių drabužių viešbučiams ir restoranams.
Tradiciškai parodoje didelio dėmesio sulaukė „Geriausio Lietuvos virėjo 2012“ ir „Geriausio Lietuvos konditerio 2012“ konkursai. Taip pat mokiniai galėjo stebėti , kaip tarptautinio lygio žvaigždė - garsus italų virtuvės šefas Rocco Ianonne gamino autentiškus nacionalinius italų patiekalus. Jo meistriškumas ir itališkos virtuvės tradicijų išmanymas įvertintas dviem „Michelin“ žvaigždutėmis.
Kartu su specializuota tarptautine paroda „BaltShop. BaltHotel. BaltGastro 2012“, atskiroje salėje vyko ketvirtoji Baltijos maisto ir gėrimų mugė BAF - skonio šventė, skirta gurmanams ir maisto kultūros puoselėtojams.

Nuotraukos >>>


LAPKRIČIO 26-30 DIENOMIS MOKYKLOJE VYKS PROFESINIO INFORMAVIMO-ORIENTAVIMO SAVAITĖ  

„Kai užaugsiu – būsiu....“

Vyks integruotos pamokos kartu su Alantos gimnazijos ir Molėtų pradinių klasių mokiniais
Dalia Žygelienė -maisto ruošimas
Ramunė Šimėnienė- ekologinė augalininkystė,bitininkystė
Ramunė Dragūnienė-prekyba,apskaita
Vytautas Limba-automobiliai,ž.ū.technika
Gedvilė Vinslauskaitė- žirgininkystė

Pradinukai susipažins su mūsų mokykla, dalyvaus įvairių profesinio mokymo dalykų pamokose
Piešinių konkurso „kai užaugsiu-būsiu.....“ dalyviai bus apdovanojami gruodžio 13(Kalėdinės muges metu)


Kviečiame visus mokinius dalyvauti konkurse

KONKURSO „KAIP PLANUOJU SAVO KARJERĄ“
NUOSTATAI 

BENDROJI DALIS

Tikslas- įtraukti mokinius į savęs pažinimo ir karjeros planavimo kelią...
Konkursas skirtas ugdyti mokinių verslumą, analizuojant jų karjeros sampratą. Vaizdinių priemonių pagalba ( skaidrės, piešiniai, filmukai, ir pan.), mokiniai parengia karjeros projektus.
Projekto turinys:
Aš kitų akimis; Ką galiu ir moku; Mano interesai; Mano vertybės; Mano profesiniai siekiai ir ateities vizija.

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

Konkursas organizuojamas Alantos TVM visų grupių mokiniams.
Vykdymo etapai:
2012.11.05-11.09 registruojasi pas karjeros koordinatorę Reginą Dikinienę (315 kabinetas). Galimi individualus ir grupiniai darbai;
2012.11.12-2012.12.20. ruošia karjeros projektus;
Iki 2012.12.21. darbus pristato organizaciniam komitetui-315 kabinetas.

VERTINIMAS

Projektų vertinimui sudaryta komisija:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui- Inga Kavaliauskienė;
Karjeros koordinatorė Regina Dikinienė;
Profesijos mokytojai: Nijolė Šeikienė; Gintarė Zaleckienė;
Dailės mokytoja : Eglė Vištartaitė
Vertinimo kriterijai
Kūrybingumas; Dalykiškumas; Išradingumas; Šmaikštumas ir kt.

APDOVANOJIMAI

Konkurso nugalėtojų projektai bus pateikiame į rajoninius, respublikinius konkursus. Autoriams bus įteikiami padėkos raštai ir paskatinimo prizai.Konkurso dalyviams bus organizuota dalykinė-pramoginė ekskursija.

Organizatoriai


Kviečiame visus mokinius aktyviai dalyvauti !!!
 

        Klausimynas Alantos technologijos ir verslo mokyklos mokiniui/studentui. Karjeros kompetencijų ugdymo poreikio tyrimas. 25 klausimai. >>>


Spalio 11diena įvyko paskaita- seminaras, kurio metu mokyklos bendruomenei buvo pristatytas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis: bendros nuostatos, paslaugų sistemos tikslai ir uždaviniai.
Mokyklos karjeros koordinatorė Regina Dikinienė supažindino visus su ugdymo karjerai programa, besimokantiems pagal profesiją. Buvo pristatyta „Karjeros vadovo“ mokinio knyga ir “Ugdymo karjerai“.
Mokytojo knyga. Buvo pristatytos mokykloje numatytos veiklos.

Nuotraukos >>>


palio 10 dieną mūsų mokykloje svečiavosi Alantos gimnazijos devintokai. Jie aktyviai domėjosi rengiamomis specialybėmis, apžiūrėjo mokyklą ir praktinio mokymo bazę, aplankė dvaro rūmus....

Nuotraukos >>>


Gegužės 8 dieną mūsų mokykloje lankėsi Utenos jaunimo mokyklos dešimtokai ir jų klasės auklėtoja bei PIT vadovė . Mokiniai domėjosi mūsų mokykloje rengiamomis profesijomis, susipažino su mokyklos mokymo baze, aplankė senuosius dvaro rūmus

Nuotraukos >>>


Gegužės 3 dieną mokiniai susitiko su ES programos ,,Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarybos(EST) projekto EVS-my learning process savanoriais iš Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Gruzijos ir Lenkijos.
Savanoriai papasakojo apie tai, kaip galima tapti savanoriais ir išvykti į kitas šalis atlikti savanorišką tarnybą, kaip ir kur ieškoti patinkančio projekto, pristatė savo patirtį ir kokias veiklas vykdo,atsakė į mokinius dominančius klausimus.
Svečiai susipažino su mūsų mokykla, aplankė dvaro rūmus.

Nuotraukos >>>


Balandžio 26 dieną Molėtų gimnazijoje vyko profesinio informavimo pamoka, kurią pravedė mūsų mokyklos atstovai- PIT vadovė Regina Dikinienė ir I kurso apsaugos darbuotojo specialybės mokinys Arnas Petrauskas. Pamokos tema: ,, Kaip teisingai pasirinkti karjeros kelią“. Buvo kalbėta apie tai ,kad profesijos įgijimas gali būti pirmas žingsnis karjeros link. Mokiniams buvo pristatyta VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, pateikta informacija apie čia rengiamas specialybes bei mokymosi galimybes .
Gimnazijoms mokiniams patiko pademonstruotas mūsų mokyklos mokinių sukurtas filmukas- konkursui ,,Čia mano mokykla“ , užėmęs pirmąją vietą. Filmuko kūrėjai- pirmo kurso apsaugos darbuotojo specialybės mokiniai.


Kviečiame atvykti 7-12 klasių moksleivius, jų tėvelius, PIT specialistus ir visus norinčius dalyvauti.


        Kovo 29 dieną mokykloje svečiavosi Anykščių rajono Debeikių pagrindinės mokyklos dešimtokai ir Molėtų rajono Joniškio vidurinės mokyklos mokiniai.

Nuotraukos >>>


Šių metų vasario 23 dieną VšĮ Alantos technologijos mokinių grupė kartu su profesijos mokytojomis Jolita Michnevičiene ir Ramune Dragūniene lankėsi konferencijoje ,,TAVO SĖKMĖS KELIAS“ , kuri vyko Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. Mokiniai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su šalies aukštosiomis mokyklomis, pabendrauti su jų atstovais, daugiau sužinoti apie studijų programas, mokymosi galimybes, būsimąsias profesijas.
           Mokiniams konferencijos metu buvo sudarytos sąlygos aplankyti  lakštinio metalo apdirbimo įmonę UAB „Stansefabrikken“ , kur  susipažino su jos pagrindine veikla, gaminama produkcija, darbo sąlygomis.


Nuotraukos   >>>      >>> 


   Vasario 7-10 d. vyko apdailininkų meistriškumo konkursas, kuriame dalyvavo III kurso apdailininkų specialybės mokiniai. Mokiniai susipažino su dokumentacija ir įkūrė UAB „Meistras į namus“. Užsakymai buvo registruojami nuo 8 val. iki 10 val. Vėliau aptariami užsakymai ir nustatomi reikiamų medžiagų kiekiai bei pasiskirstoma darbais  

Nuotraukos >>> 


   Vasario 6-9 d. vyko  automobilų remontininkų meistriškumo konkursas, kuriame dalyvavo III kurso apdailininkų specialybės mokiniai. Mokiniai susipažino su dokumentacija ir įkūrė UAB „Automobilių techninė patikra“. Buvo užsakymai  ir vėliau buvo atliekami darbai.

Nuotraukos  >>>


Vasario 2-4 d. mokykla dalyvavo Litexpo rūmuose parodoje

MOKYMAS, STUDIJOS, KARJERA 2012

   Renginio nuotraukos:   1 >>>  ,  2 >>>


 

Gerbiami kolegos,
                     Dėkojame profesinio mokymo įstaigų vadovams ir jų bendruomenėms iš VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Vlniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro, Klaipedos statybininkų mokyklos, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos, Darbo rinkos mokymo centrų

įdomų, prasmingą profesijų mokymo veiklų demonstravimą ir kūrybingus, įspūdingus pasirodymus ant podiumo
parodoje Mokymasis, Studijos, Karjera 2012

Romualdas Pusvaškis

 
 

     Prasidėjo profesinio meistriškumo konkursų ir karjeros savaičių „Idėjos verslui“  RENGINIAI >>>

Verslo konsultavimo paslaugų biuras „Būk verslus“.     Nuotraukos >>>

Mokyklos svetainėje atsidarė baras „Pagunda“. Mokiniai patys gamina desertus, ruošia karštus gėrimus ir kokteilius. Prašome apsilankyti bare.                                        Nuotraukos >>>           Nuotraukos 2 >>>

Sausio 24 d. mokykloje įvyko seminaras “Mano karjera “ kurį įdomiai pravedė Molėtų švietimo centro darbuotojos - karjeros specialistės Alma Vidžiūnienė ir Daiva Jucienė. Nuotraukos >>>

Sausio 25 d. mokykloje lankėsi mūsų partneriai – Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos atstovai, tai Teisės fakulteto dekanas doc. dr. Raimundas Kalesnykas ir rinkodaros skyriaus vadovė Laima Kregždinė. Svečiai supažindino mokinius su tolimesnių studijų galimybėmis, pristatė kolegijos studijų programas.
                                                                                 Nuotraukos >>>

Sausio 30 d. mokykloje lankėsi Norvegijos įdarbinimo agentūros „Atlantis Utveksling“ direktorė Brittmarie Lindemark, ūkininkas Johan Morten Vold, Norvegijoje dirbantys lietuviai J. Bagočiūtė ir M. Monkevičius. Svečiai supažindino su įdarbinimo Norvegijoje galimybėmis, mokinių galimybėmis gamybinę praktiką atlikti Norvegijos ūkininkų ūkiuose ar kitose įmonėse.                                                                    Nuotraukos >>>

Sausio 31 d. vyko susitikimas su UAB „Mukis“ savininku, verslininku D. Plieskiu. Buvęs mūsų mokyklos mokinys D. Plieskis papasakojo savo verslo kūrimo istoriją. Kaip teigė verslininkas, svarbiausia yra idėja, o norint toliau plėtoti savo verslą reikia žinoti, kur kreiptis, kokie yra reikalavimai, kokie teisės aktai reglamentuoja verslo kūrimą.
Apie teisinę verslo kūrimo pusę plačiau papasakojo mūsų mokyklos teisės mokytoja J. Tamulienė.
                                                                                  Nuotraukos >>>


Dėmesio! Dėmesio !Dėmesio!

Kviečiame visus mokinius aktyviai dalyvauti konkurse
„Čia mano mokykla“

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NUOSTATUS !!! >>>


 2011 metai

 

 2011 metų spalio 12 dieną mūsų mokykloje lankėsi Alantos gimnazijos devintokai su klasės vadove Daiva Umbrasiene. Mokiniai buvo supažindinti su mokykloje rengiamomis profesijomis, mokymo programomis. Jie apžiūrėjo mokymo bazę, bendravo su mūsų mokyklos mokytojais ir mokiniais. Devintokams ypač įdomus buvo mokytojos Daivos Liškauskienės pasakojimas apie alternatyvios energetikos panaudojimą ir pritaikymą. Jiems buvo demonstruojamas biodujų jėgainės stendas, vėjo jėgainė, saulės kolektoriai. Mokiniai pateikė daug juos dominančių klausimų apie profesinį mokymą.
        Vizito pabaigoje devintokai apžiūrėjo senuosius dvaro rūmus, aplankė muziejų ir biblioteką.

PIT vadovė Regina Dikinienė

Nuotraukos>>>


 

2011 m. gegužės 23-27 dienomis VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje

K a r j e r o s   savaitės.

Renginiai skirti baigiamųjų kursų mokiniams, taip pat mokiniams, kurie domisi savo ateities planais: mokslu, įsidarbinimu, karjeros planavimu.

Karjeros savaitės renginiai >>>


       „Profesija-tavo pirmasis žingsnis planuojant karjerą“ - tokia tema balandžio 5 dieną  mūsų mokyklos PIT vadovė Regina Dikinienė pravedė popietę su Molėtų gimnazijos 12-tų klasių mokiniais. Buvo kalbama  ir diskutuojama  apie tai, kokią svarbą žmogaus gyvenime turi tinkamai pasirinkta profesija, mėgstamas darbas, karjera, kokie veiksniai lemia profesijos pasirinkimą. Mokiniai buvo supažindinti su mūsų mokykloje rengiamomis  profesijomis ir jų mokymo programomis. Papasakota apie galimybę tobulėti ir dalyvauti kūrybiniame darbe.


Seminaras “Man rūpi mano karjera“

Lapkričio 23 dieną mokykloje įvyko seminaras “Man rūpi mano karjera“. kurį labai įdomiai ir aktyviai pravedė Molėtų švietimo centro darbuotojos Alma Vidžiūnienė ir Daiva Jucienė .Buvo kalbama ir diskutuojama tokiais pagrindiniais klausimais:
Kas yra karjera? Ar galima ją suprojektuoti?
Koks aš esu? Ką vertina darbdaviai?
Kokio darbo norėčiau?
Kur ir kaip ieškoti darbo? Ar sugebėsiu susirasti darbą?
CV ir motyvacinio laiško parengimas. Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu.
Mokiniams buvo labai įdomu ir naudinga.

PIT vadovė Regina Dikinienė

Nuotraukos >>>                                            Žiūrėti filmą  Projektas"Darbas" >>>


Lapkričio 3 dieną mūsų mokykloje lankėsi didelė grupė Alantos vidurinės mokyklos devintokų. Mokinius atlydėjo mokytojai Vygantas Jakučionis ir Daiva Umbrasienė.
Mokiniai buvo supažindinti su mūsų mokykloje rengiamomis specialybėmis, apžiūrėjo praktinę mokymo bazę. Mokinius ypač sudomino alternatyvios energijos įranga ir labai įdomus alternatyvios energijos kabineto vadovės Daivutės Liškauskienės pasakojimas ir prietaisų demonstravimas.

 PIT vadovė                                                                                            Nuotraukos >>>

Regina Dikinienė


Rugsėjo-sausio mėnesiais mūsų mokyklos mokytojai ir mokiniai  nutarė prisijungti prie ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organizuojamos “Tarptautinės verslumo savaitės“ renginių ir taip pat organizuoti tokią savaitę savo mokykloje.

Profesinio tobulėjimo seminarų cikle mokytojams -“ ISM  mokytojų universitetas“ , kels kvalifikaciją ir gilins bei atnaujins savo turimas žinias  šie mokytojai:

                                                           Gintarė Baranauskaitė
                                                           Ramunė Dragūnienė
                                                           Nijolė Šeikienė
                                                           Inga Kavaliauskienė
                                                           Dalia Ivanauskienė
                                                           Henrika Navikienė

 „ISM mokinių universiteto“ paskaitų ciklą išklausys šie moksleiviai:

                                                           Dovilė Kazlauskaitė   PB2
                                                           Violeta Sokavičiūtė    PB1
                                                           Tomas Petrėnas        Ap2
                                                           Jolita Belickaitė         PB1
                                                           Rasa Valuškevičiūtė  PIK1
                                                           Sandra Joteikaitė      PIK1

„Verslumo savaitė“ mūsų mokykloje vyks lapkričio mėnesį
                                                             PIT vadovė Regina Dikinienė


                                             Šių metų balandžio 21 diena, skyriaus vedėja profesiniam rengimui  Inga Kavaliauskienė ir  PIT vadovė  Regina Dikinienė, profesinio orientavimo tikslais,  lankėsi Molėtų raj. Videniškio pagrindinėje ir Ukmergės raj. Želvos vidurinėje mokyklose ,o balandžio 22 dieną į mūsų mokyklą  buvo atvykusi  grupė  mokinių iš Inturkės pagrindinės mokyklos.     Mokiniams buvo papasakota apie profesinį mokymą, kaip apie pirmąjį žingsnį būsimojoje karjeroje. Buvo pristatytos mūsų mokykloje rengiamos profesijos ir jų programos.    Mokiniai pateikė daug klausimų apie mūsų mokyklą, užpildė paruoštas apklausos anketas,  domėjosi mokyklos kultūriniu ir sportiniu gyvenimu.

                                            Nuotraukos >>>


 Kovo  24 dieną mūsų mokykloje lankėsi Balninkų vidurinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai, o kovo 25 dieną Debeikių pagrindinės mokyklos 10-okai lydimi savo mokyklų PIT-ų vadovių. Svečiai susipažino su mokykla, mokymo baze, bendrabučiais. Mokiniams labai patiko graži ir erdvi aktų salė, sporto ir treniruoklių salės, bei graži ir turtinga biblioteka esanti dvaro rūmuose .

   Profesinio mokymo skyriaus vedėja Inga Kavaliauskienė pristatė mūsų mokykloje rengiamų profesijų programas.

   Mokiniai užpildė apklausos anketas, kurių tikslas - domėtis, kas kitų mokyklų mokiniams labiausiai patinka  ir kaip jie gauna informaciją apie mūsų mokyklą.

  PIT vadovė Regina Dikinienė

                                                             Nuotraukos >>>


  Profesinio informavimo centre rasite informaciją:

  • ·         Kur rasti informaciją apie profesijas;
  • ·         Kaip planuoti karjerą;
  • ·         Kaip pažinti savo profesinius polinkius;
     
  •                 Kur stoti?

  •                 Kur mokytis toliau?

 

  www.agropraktika.lt

http://www.darborinka.lt/

http://www.profesijupasaulis.lt/

http://www.studijos.lt/

http://www.kurstoti.lt/

http://www.kurstudijuoti.lt/moodle/index.php

http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

http://www.karjeroscentras.lt/

http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/

http://www.esf.lt/

Mokykla bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, kuriose galima tęsti sutrumpintas studijas:

        -  UTENOS KOLEGIJA 
       
TARPTAUTINĖ TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOJI MOKYKLA

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines
Atnaujinta 2015.12.17
Sukurta 2002 ©