• Nuorodoswww.alunta.lt

    www.agropraktika.lt

          
 

 

  VIEŠOJI ĮSTAIGA ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

1940-1945 rūmuose veikė Žemesnioji žemės ūkio mokykla. Ruošė agronomus ir zootechnikus. Karo metais rūmai buvo labai nuniokoti, juose buvo įkurtos kareivinės.
1959 metais rūmuose įkurtas žemės ūkio technikumas. Technikumo įkūrimas buvo senųjų rūmų išgelbėjimas nuo visiško sugriuvimo. Juose tilpo viskas – dešiniajame fligelyje – moksleivių bendrabutis, kairiajame – dėstytojų butai. Antrame aukšte dvi auditorijos. Apačioje – tarpduryje bendros paskaitos abiems skyriams. Vienintelė specialybės dėstytoja buvo Birutė Stankaitytė-Lukoševičienė, o kiti mokytojai buvo iš Alantos.
Pirmasis direktorius buvo Jonas Lekas (1959-1961).
1961 metais direktoriumi paskirtas jaunas vadovas Alfonsas Jovaiša.
1964 m. kilo sumanymas statyti naujus rūmus, kuriuose tilptų visa mokymo bazė. Ši statyba tęsėsi visą dešimtmetį.
1967 m. technikumas buvo sujungtas su ūkiu ir mokykla gavo tarybinio ūkio-technikumo statusą. Direktoriaus pareigas pradėjo eiti Edvardas Kareiva. Statėsi naujieji pastatai. Daug triūso įdėta parko tvarkymui, atkūrimui.
1973 m. direktoriumi buvo paskirtas Robertas Kontrimavičius. Toliau buvo plečiama gyvenvietė, gerinamos mokymosi ir buities sąlygos.
1985 metais direktoriumi tapo alantiškis Vladas Pusvaškis. Iš esmės buvo sutvarkytos ir pagražėjo mokymo patalpos, bendrabučiai. Sparčiai augo gyvenvietė, restauruoti senieji rūmai, įkurtas kino teatras, statomi gamybiniai mokomieji ir buitiniai pastatai.
1986 metais tarybiniame ūkyje-technikume atidaromas profesinio rengimo skyrius (naujos specialybės: melžimo operatorės, mechanizatoriai). Moksleivių skaičius siekia septynis šimtus. Ketvirtą dešimtį mokyklą pradėjo kartu su Lietuvos atgimimu.
1990 m. tarybinis ūkis-technikumas reorganizuojamas į žemės ūkio mokyklą, paliekant aukštesniųjų studijų skyrių.
1992 metais mokykla tampa „mokykla-agrofirma‘, vėliau – žemės ūkio mokykla, kuri 2002 m. pertvarkoma į technologijos ir verslo mokyklą, o po metų mokykla įgyja viešosios įstaigos statusą.
Nuo 2002 m. Alantos žemės ūkio mokykla tapo Alantos technologijos ir verslo mokykla, o nuo 2003 m. liepos 1 d. Viešąja įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla.
2010-aisiais mokykla šventė 50 metų jubiliejų.
2014 m. baigtas įgyvendinti projektas „Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje (kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-003). Rekonstruotos mokomosios dirbtuvės ir garažai, žemės ūkio technikos laboratorijos, grūdų sandėlio, daržovių saugyklos, teorinio mokymo patalpos. Įrengta  mokomoji katilinė, naudojanti žemės ūkio gamybos atliekas ir žaliavas.
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Naujienos | Naujienų archyvas | Kontaktai | Bendros žinios apie mokyklą | Deutsch | English | Russian | Mokymo proceso organizavimas | Informacija moksleiviams | Informacija moksleivių tėvams | Foto galerija | Video galerija | Nuorodos į kitas interneto svetaines
Atnaujinta  2015.04.29
Sukurta 2002 ©